Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2015

EU satsar på att utveckla idrottsföreningar

Hur kan idrottsföreningar bidra till att fler människor rör på sig och mår bättre både psykiskt och fysiskt hela livet? Det ska EU-projektet Sports Club for Health undersöka.

– Vårt mål är att ge föreningar verktyg och praktiska exempel som de kan använda i vardagen, säger Susanna Geidne, forskare i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.

– I Sverige når föreningar ut till många människor. Nästan tre miljoner barn och vuxna är medlemmar i en förening. Föreningarna står inte bara för fysisk aktivitet utan för andra värden som gemenskap och glädje, säger Susanna Geidne.

– Detta är ett samarbetsprojekt där praktiker och forskare arbetar tillsammans och vi har ett livstidsperspektiv. Det handlar alltså inte bara om barn och ungdomar utan även om vuxna. Hälsofrämjande idrott för alla så länge som möjligt.

Nio länder
Örebro universitet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet och Örebro läns idrottsförbund i Sverige och i projektet ingår forskare och organisationer från nio länder – Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Kroatien, Belgien och Tjeckien.

Förutsättningarna är olika i olika länder. I Sverige är det ofta föräldrar som arbetar i de ideella föreningarna. I Irland är det ofta kommunen och i England är det skolor. Projektet kommer att samla in goda exempel från idrottsvärlden men också kartlägga forskningen på området och undersöka vad som har gjorts tidigare i EU.

Sprida goda exempel
– Det handlar både om att samla in det som redan görs och att sprida både goda exempel och verktyg till fler föreningar, avslutar Susanna Geidne.

Det finns många goda exempel på föreningar som arbetar med såväl alkohol- och drogpolicys som demokrati- och inkluderingsfrågor. Men det finns delar som exempelvis, är alla välkomna, toppning och utslagning som föreningar kan behöva arbeta med för att vara en hälsofrämjande miljö.

– Elitsatsningar måste så klart få sin plats men det finns många andra viktiga värden att jobba med ur ett folkhälsoperspektiv så att idrottsföreningarna kan vara till för alla så länge som möjligt, säger Susanna Geidne.


Kontaktinformation
Susanna Geidne. E-post: susanna.geidne@oru.se. Telefon: 019-302176

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera