Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2015

Bristen på radiospektrum tvingar fram nya telekomlösningar

När bristen på radiospektrum uppstår på grund av nya trådlösa applikationer och ökade krav på högre datahastighet är lösningen kognitiva radionätverk. Hur dessa radionätverk ska bli effektiva visas i två nya avhandlingar vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

När kraven på högre datahastighet ökar och nya applikationer tas fram så blir bristen på radiospektrum uppenbar. En lösning är kognitiva radionätverk – en teknisk lösning där man öppnar radiospektrumet till alla, även till icke betalande abonnenter. På så sätt kan radiospektrumet utnyttjas effektivare.

De kognitiva radionätverken kräver dock kunskap om miljön runtomkring för att kunna anpassa överföringen så att inte de betalande användarna får försämrad prestanda.

Thi My Chinh Chu och Charles Kabiri har i sina avhandlingar inom ämnet telekommunikationssystem tittat på hur de kognitiva radionätverken kan bli bättre. Resultaten i avhandlingen visar att med hjälp av avancerad radioöverföringsteknik kan de kognitiva radionätverken bli både tillförlitliga och få ökad datahastighet.

FAKTA
Disputationerna är öppna för allmänheten. Onsdagen den 29 april samt fredagen den 8 maj Kl 13:15 vid båda tillfällena. Sal J1640 vid båda tillfällena, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta forskarna Thi My Chinh Chu via e-post thi.my.chinh.chu@bth.seeller Charles Kabiri via e-post:charles.kabiri@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera