Artikel från Malmö universitet
21 april 2015

Stamcellstransplantation mellan syskon väcker många känslor

En stamcellstransplantation där ett syskon donerar stamceller till ett annat är känslomässigt komplicerat för såväl donator som patient. Hur personerna känner påverkas av deras relation.

Annika M Kisch, forskare vid Malmö högskola, är den första att ta reda på hur transplantationspatienter upplever att ha ett syskon som donator.

– Många patienter beskriver tiden precis innan transplantationen som att de befinner sig i ingen mans land, säger Kisch, som skrivit avhandlingen ” Allogeneic stem cell transplantation: patients’ and sibling donors’ perspectives".

Trygghet och skuld på samma gång
Kisch studier visar att patienter som får stamceller från ett syskon känner sig trygga med att det är just ett syskon som donerar, samtidigt känner de skuld för att de orsakar sitt syskon obehag.

– Patienten känner sig ansvarig att skydda sina anhöriga, syskonet som donerar och dennes familj, säger hon.

Påverkas av syskonens relation
Känslan av att förlora kontroll och vara beroende av syskonet och vårdpersonalen är stark hos patienterna. Hur starkt obehag patienten känner hänger samman med syskonens relation.

– För de patienter som har en sämre relation till sitt syskon är känslan av att förlora kontroll och vara beroende starkare än hos de patienter som har en bättre syskonrelation. Har syskonen en bra relation förstärks istället känslan av trygghet.

Motstridiga känslor
Syskon som donerar stamceller delar många av patienternas känslor. Precis som patienten känner de sig ansvariga. De vill skydda sitt sjuka syskon och anhöriga och berättar därför inte om sin oro.

– Många syskondonatorer uppger att de upplever att de inte har något val, de måste ställa upp. Samtidigt vill de hjälpa till och ser donationen som en gåva.

Vården behöver utveckla stödet
Annika Kisch menar att stödet till såväl patienter som donatorer måste utvecklas.

– Många är oroliga och behöver stöd. Såväl patienten som donatorn befinner sig i en mycket svår situation och brottas med många motstridiga känslor, känslor som de sällan delar med sig till varandra. Det är viktigt att man individualiserar informationen och vården av patienter som genomgår stamcellstransplantationer och deras syskondonatorer, menar hon.

– Vården måste se hela människan!  


Kontaktinformation
Annika M Kisch. Tfn: 0708 211 373, annika.kisch@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera