Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2015

Cocktail ur naturen bekämpar parasiter och trädsvampar

Genom en ny metod kan naturliga ”cocktails” utvecklas snabbare för att bekämpa olika skadegörare. Genom att testa olika blandningar av naturliga substanser kan den mest optimala mixen skapas mot den aktuella skadeorganismen.

I västvärldens moderna medicin har ett reduktionistiskt tillvägagångssätt ofta tillämpats, det vill säga: ett läkemedel har som regel bara ett eller några få aktiva ämnen. I traditionell medicin, exempelvis kinesisk medicin, har fokus istället varit på en blandning av olika delar från naturen där varje del hjälper till i samverkan. Den nya metoden kombinerar de bästa aspekterna mellan det traditionella och moderna.

– Metoden kan med fördel användas för att hitta biologiskt aktiva substanser mot exempelvis, bakterier, svampar, maskar, parasiter och andra skadegörare som finns i naturen, säger Joel Ljunggren, doktorand Mittuniversitetet, som gjort en avhandlingen i i frågan

I korthet går metoden till på följande sätt: olja från exempelvis en växt, som kan innehålla över 300 aktiva ämnen, delas upp i mindre delar med olika ämnen i varje del. Olika instrument används sedan för att analysera vilka ämnen som finns i varje del. Därefter mixas delarna med varandra och skapar en ”cocktail” med olika ämnen för varje ny mix. Sedan testas de olika blandningarna mot den valda organismen, precis som i traditionell medicin.

– Genom att göra på det här sättet kan vi peka på, eller åtminstone få goda indikationer på, vilket av alla ämnena som är mest aktivt utan att testa alla ämnen var för sig. Vi kan även se om några ämnen ger en samverkande effekt samt om vissa ämnen har en icke önskad effekt, säger Joel Ljunggren.

Metoden har utvecklats med hjälp av en vedlevande svamp (källarsvampen) och terpentin (som träden utvecklar vid svampinfektion) från Ortvikens pappers- och massafabrik. Detta för att undersöka vilken terpentinmolekyl som har den bästa förmågan att hindra tillväxt av källarsvamp. Resultaten visar att en förmodad sesquiterpen har störst återhållande effekt på svampen.

Avhandlingen Biochemical Interactions of Some Saproxylic Fungi försvaras 24 april vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Kontaktinformation
Joel Ljunggren, doktorand, 073-759 79 19, e-post: joel.ljunggren@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera