Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2015

Nya rön om blodkoagulation

I en avhandling visar läkaren Oskar Eriksson hur en komponent i blodkoagulationssystemet inte bara signalerar intracellulärt via en specifik receptor, som man tidigare trott, utan att det finns andra signaleringsvägar.

I en avhandling från Uppsala universitet visar läkaren Oskar Eriksson hur en komponent i blodkoagulationssystemet inte bara signalerar intracellulärt via en specifik receptor, som man tidigare trott, utan att det finns andra signaleringsvägar.

Blodkoagulationen är ett komplext system som ska se till att vi inte blöder ihjäl vid en skada, samtidigt som blodet måste hållas flytande inne i blodkärlen så att vi inte drabbas av blodproppar. Utöver koagulationens uppgift att levra blodet efter en skada vet man idag att även cellers och vävnaders funktion påverkas av koagulationsprocesssen, och att koagulationsfaktorer direkt kan aktivera cellsignalering och bidra till kroppens försvarsmekanismer.

Oskar Eriksson visar hur en komponent i koagulationssystemet, proteinet Tissue Factor i komplex med sin ligand koagulationsfaktor VIIa, direkt klyver proteinerna EphB2 och EphA2, två medlemmar i en större grupp cellytereceptorer som kallas Eph-receptorer. I ett samarbete med masspektrometri-plattformen på SciLifelab Uppsala kunde det exakta klyvningsstället i EphB2 och EphA2 identifieras.

– Tidigare har all cellsignalering via Tissue Factor ansetts gå via en specifik receptor, men nu kan vi visa att det även finns andra signaleringsvägar. Klyvningen av EphB2 och EphA2 sker vid mycket låga koncentrationer av Tissue Factors ligand FVIIa, vilket också stödjer att det här är en mekanism med fysiologisk relevans, säger Oskar Eriksson.

Forskargruppen har även jobbat tillsammans med forskare i Proteinatlas-projektet vid Uppsala universitet, och kunde då visa att TF och EphA2 till en hög grad finns uttryckta i samma områden i vävnad från mänskliga cancerpreparat. Det visar att den här nyidentifierade signalvägen kan vara av betydelse i sjukdomstillstånd som till exempel cancer. Ökad aktivitet hos koagulationssystemet har tidigare visats bidra till cancerutveckling, och det här kan vara en delförklaring till de observationerna enligt Oskar Eriksson

– Sammanfattningsvis hoppas vi att de här upptäckterna kommer att göra att vi på sikt kan få en bättre förståelse för blodkoagulationens roll i olika sjukdomstillstånd på den molekylära nivån, säger han.

Mer information om avhandlingen finns på universitetsbibliotekets webbplats. Disputationen är rum den 22 april.

Kontaktinformation
Oskar Eriksson, doktorand, läkare, mobil: 073-6236953, email: oskar.eriksson@medsci.uu.se. Agneta Siegbahn, handledare, professor, mobil: 070-425 06 66, email: agneta.siegbahn@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera