Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2015

Vilken avkastning du får på din hälsa?

Professor Petter Lundborg på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får ett anslag på fem miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för ett forskningsprojekt som ska undersöka hur tidiga investeringar i hälsa kan ge långsiktig ekonomisk avkastning.

Om god hälsa tidigt i livet innebär att människor blir mer produktiva när de investerar i sin hälsa senare i livet kan små initiala skillnader i hälsa mellan människor leda till stora långsiktiga skillnader. Små förbättringar i tidig hälsa kan därför vara av stort samhällsekonomiskt värde, förklarar Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tillsammans med forskarkollegorna Kaveh Majlesi, Martin Salm, Prashant Bharadwaj och Johan Vikström, leder han projektet Hälsa som humankapital: Avkastningen på tidiga investeringar. Ett mål med projektet är att utreda hur god hälsa tidigt i livet kan ge långsiktig ekonomisk avkastning.

Hälsa kan ses som ett slags humankapital som människor kan investera i och som kan genera en framtida avkastning. Vi kommer att studera den långsiktiga avkastningen på god hälsa tidigt i livet, och investeringar i hälsa, i termer av ekonomiska utfall, säger Petter.

Projektet är tänkt att generera ny och viktig kunskap på detta område, bland annat genom att länka samman anonymiserade hälsoregister och populationsregister.

2015 är andra året som Ragnar Söderbergs stiftelse, genom en allmän utlysning, beviljar anslag till projekt i ekonomiska vetenskaper. Första beviljningen skedde 2013. Då fick nationalekonomen Tommy Andersson, verksam på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och hans projektgrupp anslag för forskning kring beteendeaspekter av institutionell design.

Kontaktinformation
Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tel. +46462228989 eller e-post: petter.lundborg@nek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera