Tema

En karta till det cellulosa-baserade samhället

Innventia släpper under 2016 sin tredje Global Outlook Report: ”A Cellulose-Based Society”. Rapporten kommer att belysa trender och drivkrafter som påverkar skogsindustrins roll i en framtid som kännetecknas av innovativa förnyelsebara material som nyttjas med helt nya affärsmodeller.

Nu startar Innventia projektet ”A Cellulose-Based Society”. Vi menar att en cirkulär bioekonomi i framtidens samhälle till stor del kommer att vara baserad på cellulosa. Cellulosan är naturens vanligaste förekommande byggsten. Det är den största beståndsdelen i växters cellväggar men finns även i vissa bakterier, svampar, alger och vattenlevande organismer. Skogsindustrin har länge arbetat med resurseffektiva processer för storskalig tillverkning av produkter som ligger till grunden för dagens samhälle. Papper är en del av allas vardag, i form av förpackningsmaterial, mjukpapper och som ett stöd för interaktion bland människor, lärande, kreativitet och innovation. Långt före den industriella papperstillverkningen har människor i alla kulturer använt sig av cellulosan som byggmaterial och för att förse hushållen med värme.

En av vår tids största utmaningar är klimatfrågan, därför satsas stora forskningsresurser på att ersätta de gamla fossila materialen med förnyelsebara. Behovet av en övergång till ett mer hållbart samhälle blir allt tydligare och efterfrågan på biobaserade innovationer växer starkt.

Vägen mot framtiden behöver kartläggas med både möjligheter och utmaningar som samhället står inför. I den cellulosabaserade ekonomin är cellulosan nyckelmolekylen i förädlingskedjan men i kedjan ingår även ett ansvarsfullt skogsbruk och att tillgodogöra sig sidoströmmar som förädling av lignin och hemicellulosa i alla dess former.

Projektet kommer att skapa en framtidskarta för den nya cellulosabaserade bioekonomin genom att undersöka och beskriva dagens trender och drivkrafter, intervjua experter och konsumenter och samtala med aktörer och samarbetspartner globalt. Resultaten kommer att presenteras i en "Innventia Global Outlook"-rapport under 2016.

– Hela bioekonomin kretsar runt cellulosans fantastiska egenskaper och möjligheter. Nu gäller det att ta vara på dessa möjligheter. Den framtidskarta vi skapar blir en hjälp på vägen, säger Birgitta Sundblad, vd vid Innventia.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Marco Lucisano, projektledare för A Cellulose-Based Society, tel. 0768 767285, marco.lucisano@innventia.com.

En karta till det cellulosa-baserade samhället

 lästid ~ 1 min