Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2015

Munhälsan har betydelse för unga vuxnas livskvalitet

Dagens unga vuxna har vuxit upp med fri tandvård och har generellt sett en god munhälsa. När forskare djupintervjuade unga vuxna rapporterade många av dem trots det besvär med till exempel tuggsvårigheter och smärta.

Gunvi Johansson har i sin avhandling djupintervjuat unga vuxna om tandvård och munhälsa. Enligt studierna var unga vuxna oftast nöjda med tandvården, och beredda att betala för undersökning och behandling, men ifrågasatte att betala för ren information och service. De ville också ha mer inflytande i vården.

– En slutsats är att unga vuxna både vill ha inflytande över sin tandvård och vara delaktiga i hur tandvården utförs, säger Gunvi Johansson.

Även om de unga vuxna i studien ansåg sig ha god munhälsa rapporterade många av dem besvär som till exempel tuggsvårigheter, isningar i tänderna och smärta från visdomständer.

Gunvi Johanssons slutsats är att unga vuxnas syn på munhälsa och förväntningar på framtida tandvård bör följas upp, särskilt med fokus på hur samhällsförändringar kan komma att påverka deras tandvårdsvanor.

– Får vi bättre kunskap om unga vuxnas munhälsorelaterade livskvalitet och om deras prioriteringar kan vi också kommunicera bättre med dem, och tillgodose deras tandvårdsbehov, säger Gunvi Johansson.

Avhandlingen konstaterar också att de färdiga frågeformulär som finns för att undersöka munhälsa och livskvalitet har utvecklats för medelålders och äldre personer, och därför skulle behöva anpassas för den yngre åldersgruppen.

FAKTA
Avhandlingen On oral health-related quality of life in Swedish young adults försvarades vid en disputation den 27 mars.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37996

Kontaktinformation
Gunvi Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, 035 167 407, 073 757 4074, gunvi.johansson@hh.se. Handledare: Anna-Lena Östberg, 0703 489600, anna-lena.ostberg@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera