Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2015

Utökad tuberkulos-test kan rädda livet på hiv-smittade

Tuberkulos (TB) är den vanligaste sjukdomen som leder till död bland hiv-positiva, även om bromsmediciner mot hiv finns tillgängliga. Låginkomstländer är särskilt drabbade, eftersom det där saknas lämpliga metoder för att diagnosticera tuberkulos hos individer med hiv.

En avhandling från Lunds universitet av Taye T Balcha, visar att det utan stora resurser finns möjlighet att rädda liv bland hiv-smittade i Etiopien och andra låginkomstländer med nya, anpassade metoder.

Ett problem vid samtidig hiv- och tuberkulosinfektion är att hiv-smittan gör tuberkolossymptomen mer ospecifika och diffusa. Det finns därför risk att TB upptäcks alltför sent – eller aldrig – hos dessa personer.

– Vi har kombinerat ett tuberkulosprov som redan används på vårdcentraler i låginkomstländer med ytterligare en enkel diagnosmetod. Det ledde till att vi upptäckte betydligt fler hiv-positiva med samtidig tuberkulos, berättar Taye T Balcha, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Studierna i avhandlingen bygger på data från drygt 800 hiv-positiva i Etiopien som får sin vård och behandling på ett antal vårdcentraler i de centrala delarna av landet.

Diagnostiken på vårdcentralerna, som bygger på direktmikroskopi av ett upphostningsprov, kompletterades med test med GeneXpert, en apparatur för analys som nyligen lanserats.

Fler TB-fall upptäcktes
GeneXpert använder sig av så kallade PCR-teknik (Polymerase Chain Reaction, en molekylärbiologisk metod) och kan analysera upphostningsprov med betydligt högre känslighet för tuberkulos än vad som är möjligt med direktmikroskopi. Svar kan ges inom två timmar och apparaten är anpassad för låginkomstländer. Det har dock saknats kunskap om hur testet fungerar i primärvården.

Resultaten visar att närmare 50 procent fler fall av TB upptäcktes bland de hiv-smittade med hjälp av den nya metoden än med direktmikroskopi på upphostningsprov. Det innebär att GeneXpert kunde lokalisera ungefär två tredjedelar av de personer som även bar på tuberkulos.

Även utvecklat poängskala för urval
Bland personerna i den tredjedel som fortfarande missades var sjukdomsbilden mindre allvarlig, vilket innebär att en senare start av TB-behandling inte medförde någon ökad dödsrisk under uppföljningstiden på sex månader. Men fortsatt uppmärksamhet på tuberkulos är nödvändig i denna grupp, skriver Taye T Balcha.

I avhandlingen har han även utvecklat en metod som kan användas för att avgöra vilka hiv-smittade som behöver genomgå upphostningsprov och fortsatta tester för TB.* Denna första sortering sker med en nyskapad poängskala som bygger på enkla observationer hos patienter med och utan TB.

*) Tillsammans med Sten Skogmar, doktorand vid Lunds universitet.

FAKTA
Taye T Balcha
 är doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Den 26 mars 2015 försvarade han avhandlingen ”Tuberculosis case finding in HIV-positive persons receiving care at Ethiopian health centers.

Samtidig hiv- och tuberkulosinfektion
Problemet med samtidig hiv- och tuberkulosinfektion är särskilt stort i Afrika, i länder söder om Sahara. Tidigare utförda obduktionsundersökningar i denna del av världen av hiv-positiva visar att upp till två tredjedelar av dödsfallen har orsakats av tuberkulos. Om tuberkolos upptäcks i tid går sjukdomen oftast att behandla med gott resultat, något som gäller även hiv-positiva patienter.

Text: Björn Martinsson

Ovanstående text är en nyhet publicerad på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, den 30 mars 2015.

Kontaktinformation
Björn Martinsson, kommunikatör, Lunds universitet, e-post: bjorn.martinsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera