Artikel från VTI
30 mars 2015

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Forskare på VTI har genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att vinterdäcken har sämre väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda. Rådet från forskarna är därför att alltid använda sommardäck sommartid.

Odubbade vinterdäck av nordisk typ och sommardäck från fem olika premiumdäcktillverkare, det vill säga fem däck av varje typ, testades. Däcken var nya men inkörda. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken.

– Bromssträckan på torr asfalt var cirka 15 procent längre för vinterdäcken jämfört med sommardäcken, oavsett hastigheten före inbromsningen. På våt asfalt var bromssträckan 20 procent längre för vinterdäcken, säger Mattias Hjort, forskare på VTI.

Vid undanmanövertest med dubbelt körfältsbyte på våt asfalt var den maximala hastigheten cirka 83 km/h för sommardäcken och 72 km/h för vinterdäcken, en skillnad på 15 procent. Tester på en kurvig våt asfaltslinga jämförde varvtiden mellan sommar- och vinterdäck för respektive tillverkare. Sommardäcken visade sig vara 10–17 procent snabbare beroende på däck.

Forskarna utförde också skaderiskanalyser för att uppskatta bromsprestandans betydelse för tre olika typer av trafikolyckor, där de använde ett antal hypotetiska inbromsningssituationer, med och utan autobroms. Olyckstyperna var bakifrånkollision, frontalkollision och påkörning av fotgängare.

– Studien visade på ökningar av skaderisken vid användning av de nordiska vinterdäcken för alla tre olyckstyperna, säger Mattias Hjort.

Som en del av projektet genomfördes dessutom en djupstudieanalys av dödsolyckor, för vilka det finns information om däckanvändning, för åren 2008–2009.

Sammantaget konstaterar forskarna att skillnaden i väggrepp är signifikant mellan de testade sommar- och vinterdäcken, både när det gäller broms- och styrprestanda. Det är svårt att uppskatta vilken betydelse denna skillnad har på trafiksäkerheten, men teoretiska riskanalyser indikerar ökade risker vid användning av vinterdäck för ett antal olyckstyper där bromsprestanda är viktig. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken. Rådet till konsument måste därför bli att alltid använda sommardäck sommartid.

Till rapport VTI 849

Kontaktinformation
Mattias Hjort, forskare Fordonsteknik och simulering, VTI, Linköping. Telefon: 013 20 42 91. Mobiltelefon: 070 320 43 44. E-post: mattias.hjort@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera