Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2015

Ett övergrepp kommer sällan ensamt

Ett övergrepp följs ofta av fler. Studier vid Linköpings universitet visar att många som uppger att de blivit slagna, våldtagna eller förföljda har också utsatts för andra former av våld och av mer än en förövare, och det gäller både kvinnor och män.

– I den kliniska vardagen saknas ofta bra strukturer för att ta hand om våldsutsatta personer. Väldigt många får inga frågor alls trots att tidigare studier påvisat starka samband mellan utsatthet för våld och bland annat depression och ångest, säger Johanna Simmons, ST-läkare och doktorand i genus och medicin.

Hennes doktorsavhandling som nu läggs fram bygger på självrapporterade uppgifter från sammanlagt 3 600 kvinnor och 4 700 män, med en svarsprocent mellan 50 och 80.

Av de kvinnor som utsatts för våld uppgav nästan varannan, 47–48 procent, att de varit utsatta för mer än en typ av våld. Mer än var tredje hade råkat ut för flera förövare. Bland de drabbade männen hade var tredje utsatts för flera typer av våld och var fjärde av flera förövare.

Johanna Simmons har definierat tre olika typer av våld:

  • fysiskt våld som kan vara allt från ett knytnävsslag till livshotande våld
  • sexuellt våld, från sexuellt ofredande och förnedring till penetrationsvåldtäkt
  • emotionellt våld som sträcker sig från systematiska förödmjukelser till kontrollerande beteenden, isolering och systematiska hot.

Förövarna är också indelade i tre kategorier

  • familjen: föräldrar, styvföräldrar, syskon
  • partner: nuvarande eller tidigare
  • bekant eller främling.

– Både i forskningen och i den kliniska vardagen krävs en större medvetenhet om att olika typer av våld, liksom våld från flera förövare, hänger ihop. Samtidigt är det mycket svårt att mäta våld. Nästa steg borde vara att utveckla metoderna, säger Johanna Simmons.

Erfarenheterna av våld skiljer sig åt mellan könen.Kvinnor blir oftare utsatta av sin partner, medan det är vanligare att män misshandlas av bekanta/främlingar. Dock förekommer det även att män blir utsatta för olika typer av våld av sin partner. Tidigare forskning har visat att det många gånger är svårt för kvinnor att berätta för sin vårdgivare om det våld de varit utsatta för. Denna avhandling visar att så kan vara fallet även för män, särskilt när det är en kvinna som är förövaren.

Ett grovt exempel kommer från en man som intervjuades i en uppföljande kvalitativ studie och som hade misshandlats så illa av sin fru att han fått en fraktur. Enligt hans uppfattning tror vårdpersonal att det bara är kvinnor som får stryk av män, och inte att män får stryk av kvinnor. När han kom till akuten med sin fraktur skrattade vårdpersonalen åt honom:

”Blev du slagen av en tjej? Haha, kunde du inte slå tillbaka?”

– Vi fann att de män vi intervjuade ofta gav uttryck för skam- och skuldkänslor och inte litade på vårdsekretessen. För att de ska berätta om sina erfarenheter av att vara utsatta för våld krävs ett empatiskt och stödjande bemötande från vårdpersonalen, säger Johanna Simmons.

FAKTA
Avhandlingen: Toward an integrated approach in research on interpersonal violence av Johanna Simmons. Linköping University Medical Dissertations No. 1434. Disputation onsdag 1 april 2015 kl 9:00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Staffan Janson, Karlstad.

Kontaktinformation
Johanna Simmons: 0707-437523, johanna.simmons@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera