Artikel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2015

Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars.

De fyra första forskarna som får anslag är: Peter Andersen, Umeå universitet, Anna Wedell, Karolinska Institutet samt David Erlinge och Martin L. Olsson, båda Lunds universitet. Målet med programmet äratt stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

– Svensk klinisk forskning når inte längre samma höga internationella genomslag som tidigare. För att vända den utvecklingen krävs satsningar på de allra bästa kliniska forskarna. Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten. Klinikerna kan både initiera nya forskningsproblem grundade i den kliniska vardagen och säkerställa att nya forskningsresultat snabbt kommer till användning inom vården, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs de första Wallenberg Clinical Scholars – fyra forskare som är världsledande inom sina respektive områden.

Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet, har upptäckt att vissa proteiner aggregerar till klumpar i nervcellerna vid sjukdomen ALS. Förhoppningen är att hitta en terapi som kan bromsa det dödliga förloppet. Läs mer

Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet. Cirka ett av tvåtusen barn föds med en störd ämnesomsättning, vilket ofta leder till hjärnskador. Wedell har hittat den molekylära grunden för flera av dessa sjukdomar. Läs mer

David Erlinge, överläkare och professor i kardiologi vid Lunds universitet, har som mål att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt. Erlinge kartlägger b.l.a molekylära mekanismer som driver åderförkalkning. Han ska även studera nya innovativa behandlingar som kan förebygga hjärtinfarkt och minska dödligheten. Läs mer

Martin L. Olsson, överläkare och professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet, ska fortsätta sin forskning kring blodgrupper. Olsson ska också undersöka hur olika virus, bakterier och parasiter, som hiv och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod. Läs mer

Programmet omfattar anslag till 25 av landets främsta kliniska forskare och kommer att löpa över tio år. Satsningen uppskattas till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 15 miljoner kronor i fem år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Läs mer på:
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Kungl. Vetenskapsakedemien

Kontaktinformation
Staffan Normark, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien 08- 673 95 02, staffan.normark@kva.se. Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 08-545 017 80, kaw@kaw.se. Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig Kungl. Vetenskapsakademien 070-673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera