Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2015

Grönare industri om miljömyndigheter byter strategi

Färre industriföretag skulle bryta mot miljölagstiftning och fler skulle övergå till renare teknik om myndigheter som ansvarar för miljötillsyn riktar sina insatser mot de företag som använder mest miljöskadlig teknik. För samhället skulle en sådan tillsynsstrategi betyda minskade utsläpp till oförändrad eller lägre tillsynskostnad.

Detta visar en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Alla människor lider av luftföroreningar och global klimatförändring och därför har våra forskningsresultat betydelse för alla. Men särskilt intressanta är de för myndigheter som ansvarar för miljötillsyn av industriföretag, säger Xiao-Bing Zhang, som i sin doktorsavhandling i miljöekonomi analyserat mänskligt samarbete med betydelse för klimatet. Särskilt har han intresserat sig för så kallade miljöekonomiska paradoxer.

En sådan paradox är att företag faktiskt brukar anpassar sig till miljölagstiftning, trots att det förekommer jämförelsevis lite kontroller från samhällets sida. Med andra ord, paradoxalt många företag följer lagen med tanke på den låga risk som de löper att bli upptäckta och straffade om de istället skulle bryta mot utsläppsregler.

För miljötillsynsmyndigheter med begränsad, skattefinansierad budget är det förstås viktigt att organisera och rikta övervakning, kontrollinspektioner och brottspåföljder, så kostnadseffektivt som möjligt. Xiao-Bing Zhang har med hjälp av miljöekonomiska beräkningar analyserat en variant av kontrollsystem med detaljerad, förfinad miljötillsyn som tar hänsyn till såväl vilken teknik företag använder som hur de sköter sig när det gäller att följa miljölagstiftningen.

– Man skulle kunnat tänka sig att företag som redan valt att införa renare teknik tar ett större miljöansvar, och att det därför skulle löna sig bättre att fokusera miljötillsynen på den gruppen företag för att få en större andel av samtliga företag att följa miljölagarna, säger Xiao-Bing Zhang.

– Men våra resultat visar tvärtom att det samhällsekonomiskt mest lönsamma är att koncentrera miljötillsynen till de företag som använder mest miljöskadlig teknik. Ett sådant kontrollsystem sporrar företag att övergå till renare teknik. Den totala andelen företag som använder modernare, mer miljövänlig teknik ökar då och utsläppen minskar. Dessutom sjunker kostnaden för tillsyn.

Xiao-Bing Zhang kommer nu att tillämpa sina resultat i studier av industriföretag i Peking. Himlen i Kinas huvudstad är en tydlig indikator på att begränsning och kontroll av företags utsläpp kan ha effekt. Inför exempelvis den kinesiska folkkongressen nyligen, inför det ekonomiska toppmötet APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) i höstas, och inför OS 2008 ville Kinas regering att smog och luftföroreningar skulle minska för att inte skapa negativ uppmärksamhet. Så regeringen beordrade fabriker att tillfälligt stänga en tid i förväg, införde obligatoriska semesterdagar och begränsade biltrafiken. Och ja, himlen blev blå. Men bara så länge som restriktionerna hade effekt.

FAKTA
Avhandlingen genomfördes med stöd av Sidas miljöekonomiska kapacitetsuppbyggnadsprogram. Avhandlingens titel: Cooperation and paradoxes in climate economics  Ladda ner pdf

Disputation: Torsdag den 26 mars 2015, kl 10.15, i sal E44, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Vasagatan 1

Kontaktinformation
Xiao-Bing Zhang, Xiao-Bing.Zhang@economics.gu.se. Handledare: Thomas Sterner, thomas.sterner@economics.gu.se, Jessica Coria, jessica.coria@economics.gu.se. Forskningskommunikatör: Karin Backteman, karin.backteman@gu.se, 0708 74 51 31

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera