Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2015

Optimal design ökar tandbroars hållfasthet med 20 procent

Vid en given design ökar hållfastheten i tandbroar med 20 procent. Deyar Jallal Hadi Mahmoods avhandling visar hur man kan spara tid och pengar för både patient och tandvården.

Tandluckor kan åtgärdas på olika sätt: genom en avtagbar protes, implantat, eller genom att man slipar ner de intilliggande tänderna, sänker ner keramiska hättor över dessa och gör en keramisk bro över luckan. Det är det sistnämnda alternativet för tandluckor i fronten som Deyar Jallal Hadi Mahmood undersökt i avhandlingen On core and bi-layered all-ceramic fixed dental prostheses, design and mechanical properties som han lägger fram på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Bra men känsliga material
Dentala keramer har, utöver de estetiska fördelarna, flera kemiska och mekaniska egenskaper som talar till deras fördel, men materialen är spröda. Många helkeramiska material är mycket känsliga för böjning.

– Jag ville veta vilken design och konstruktion som ger bäst hållfasthet. Problemet med helkeramiska material är att de inte tål böjningar och därför måste designas optimalt, säger Deyar Jallal Hadi Mahmood som i laboratorium testat olika helkeramiska material.

Konstruktionen som ge bäst hållfasthet
Avgörande är dimensionen och utformningen av de sammanfogande balkarna (connectorn) mellan hättan och det hängande ledet ”tanden” (som ersätter tandluckan). Men lika viktig för brokonstruktionens bärförmåga är krökningsradien vid balkövergångarna. Deyar Jallal Hadi Mahmood har undersökt hur zirkoniumdioxidbaserade brokonstruktioner bör designas för ökad hållfasthet. 

– Håller du dig till dimensionen 3 x 3 millimeter på sammanfogningen och en rund form på både valvet och balkövergångarna så kan man öka hållfastheten med 20  procent, säger Deyar Jallal Hadi Mahmood.

Så höga balkar på sammanfogningen som 5.40 x 2.50 mm med spetsiga eller fyrkantiga valv på krökningsradien vid balkövergångarna, kräver enligt Deyar Jallal Hadi Mahmood 42 procent större area i de sammanfogande balkarna för att uppnå samma hållfasthet som dimensionen 3 x 3 millimeter med stor krökningsradie.

– Vid laboratoriumtester av brokonstruktioner använder man olika plattformar (tandanaloger) som bör efterlikna den orala tanduppsättningen så mycket som möjligt. Det finns studier där man använder material som stål och kobolt-krom, som gett extremt höga hållfasthetsvärden, men det är inte relevant som testunderlag. Tanduppsättningen kan inte bära så starka material, säger Deyar Jallal Hadi Mahmood.

Han poängterar att det finns olika åsikter när det gäller val av analog eller connectordesign för keramiska broar vid laboratoriumtest. Målet är att komma så nära den riktiga orala miljön som möjligt vad gäller t ex krafter och saliven i munnen.

– Vi är alla unika. Vi tuggar 800 till 1400 gånger om dagen och de krafter som då frigörs är helt individuella.


Kontaktinformation
Deyar Jallal Hadi Mahmood. Doctor of Philosophy in Dental Science. Filosofie Doktor i Odontologisk Vetenskap (Dr. Odont. Vet.) Tel: +46(0) 739 942854 deyar.mahmood@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera