Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2015

Ny bild av strejkande hamnarbetare

Ett avbrott i en hamn kan snabbt få konsekvenser för samhällsekonomin. Hamnarbetarnas möjlighet att påverka genom en strejk är därför ovanligt stor. Det har gett och ger fortfarande hamnarbetarna – och andra yrkesgrupper med liknande nyckelpositioner – en särskild makt. Men innebär det att de faktiskt strejkar mer än andra?

Ekonomhistorikern Jesper Hamark på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet forskar om produktivitetsutveckling och arbetsmarknadskonflikter. – Ökad produktivitet ger större resurser. Men hur ska resurserna fördelas? Det avgörs i hög grad av den sociala relationen mellan arbete och kapital, som bland annat tar sig uttryck i strejker och lockouter.

Jesper Hamark har haft ett särskilt fokus på hamnen som arbetsplats. Om föreställningen att hamnarbetare skulle strejka mer än andra, säger han:

– I den akademiska forskningen finns en bild av hamnarbetaren som strejkbenägen, oberoende av tid och rum. Men åtminstone för perioden fram till andra världskriget finns det inga belägg för det. Jag tror att forskarna omedvetet blandat samman hamnstrejkernas stora påverkan med frekvensen av hamnstrejker, berättar Jesper Hamark och fortsätter:

– Att en yrkesgrupp har makt på arbetsmarknaden betyder inte nödvändigtvis att den går i strejk. Så länge vi håller oss till rena lönefrågor är det snarare tvärtom: den mest framgångsrika strejken är den som aldrig blir av – utan att det räcker med att hota för att få igenom kraven.

Se intervju med Jesper Hamark: http://youtu.be/oTgRL2E_IMU

I filmen berättar han vidare kring hamnarnas särskilda roll under Storstrejken 1909; om de omfattande och ibland våldsamma konflikterna på svensk arbetsmarknad under 1900-talets första decennier, och om hur maktkampen inom arbetarrörelsen påverkade konfliktutvecklingen.

Avhandlingen ”Ports, dock workers and labour market conflicts” är publicerad vid Institutionen för ekonomi och samhälle, läs hela avhandlingen här: http://hdl.handle.net/2077/37421

Kontaktinformation
Jesper Hamark, fil.dr. Tel. 031-786 4374 jesper.hamark@econhist.gu.se. Daniel Karlsson, kommunikatör. Tel. 031-786 54 77, 0733-687520 daniel.karlsson@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera