Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2015

Blicken kan avgöra vad som är rätt och fel

Vår ståndpunkt  påverkas av vad ögat tittar på när vi fattar moraliska beslut. Forskare lyckades påverka försökspersoners svar på frågor som ”Är mord försvarbart?” genom att följa deras ögonrörelser. När försökspersonen tittade på ett slumpmässigt utvalt svar tillräckligt länge så avkrävdes de på ett omedelbart svar. 58 procent valde då detta svar som sin moraliska ståndpunkt.

Många av de val som vi ställs inför i vardagen har med moral att göra, antingen det handlar om att ge pengar till tiggare eller att sortera vårt sopavfall. Den här studien visar att våra moraliska beslut kan påverkas av vad vi tittar på när vi måste fatta ett beslut. Genom en nyutvecklad experimentell metod följde forskarna  ögats rörelser med en ögonrörelsemätare och begärde ett svar när ögat vilade på det svar, som tidigare slumpmässigt valts ut.  

Forskarna från Avdelningen för kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, University College i London (UCL), och University of California, Merced i USA har alltså i realtid undersökt hur människor överlägger med sig själva i svåra moraliska dilemman. Försökspersonen hade ingen aning om att forskarna noga studerade hur blicken rörde sig för att kräva ett svar i rätt ögonblick. Resultaten visade att svaren systematiskt påverkades av vad ögat såg i svarsögonblicket.  

– I den här studien ser vi att tajming kraftigt påverkar de moraliska val vi gör. Processerna som leder till ett moraliskt beslut reflekteras i människors blick. Men vad blicken vilar på när beslutet tas påverkar också valet, förklarar Philip Pärnamets, kognitionsvetare och en av författarna till studien.  

Studien är den första som visar sambandet mellan blick och moraliska val, men den bygger på tidigare studier som har visat att när det gäller enklare val, till exempel att välja mellan två maträtter på en meny, så kan ögonrörelserna berätta vad du kommer att välja till middag innan du verkligen har bestämt dig.  

– Det som är nytt är att vi kan visa att om du följer ögonrörelserna – ögonblick för ögonblick – så kan du också följa personens beslutsprocess och påverka den i en förutbestämd riktning, säger Petter Johansson, docent i kognitionsvetenskap.  

Tankeprocessen som behövs för att komma fram till en moralisk ståndpunkt flätas på så sätt samman med processen att se på världen.  

– Idag byggs alla möjliga sensorer in i mobiltelefoner, säger Daniel Richardson, föreståndare för ögonrörelsegruppen vi University College London, och de kan till och med följa dina ögonrörelser. Genom att dokumentera små förändringar i vårt beteende, kan till exempel mobilen hjälpa oss att komma fram till ett beslut, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.  

FAKTA
Artikeln har publicerats i  PNAS, Proceedings of the National Academy of the Sciences.  

Länk till artikel Länk till LUCS: http://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/  

Kontaktinformation
Philip Pärnamets, doktorand i kognitionsvetenskap, Lunds universitet. Mobil 0733948969. Mejl: philip.parnamets@lucs.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera