Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2015

Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög. Statsvetaren Lena Wängnerud har tillsammans med ett antal kollegor undersökt olika aspekter av jämställdhet och kön i politiken i det nyligen slutredovisade projektet Testing the politics of prescence, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

– I en av de tidiga undersökningarna tittade vi på andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kunde inte bara se att det varierade väldigt mycket mellan olika kommuner utan också att andelen kvinnliga politiker påverkade en rad vardagliga företeelser i kommunen, berättar Lena Wängnerud.

Forskarna kunde bland annat se att i kommuner där andelen kvinnliga politiker var högre hade fler anställda kvinnor i kommunen som arbetade heltid, högre andel fäder som tog ut föräldraledighet och att lönegapet mellan kvinnor och män var mindre än i kommuner där det under lång tid varit ovanligt med kvinnliga politiker.

Resultaten är kontrollerade mot en rad andra faktorer, men faktum kvarstår att andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag mycket konkret.

– Däremot kunde vi till exempel inte se samband med hälsa eller arbetslöshet, säger Lena Wängnerud.

I senare studier har Wängnerud och hennes kollegor studerat om det själva upplevelsen av att vara i ett mer jämställt parlament påverkar beslut och inställningen till olika frågor. Och det gör den. Bland de riksdagspolitiker som tillhör den generation som både upplevde stödstrumpor och ”varannan damernas”, där alla partier försökte få in fler kvinnor, har inställningen till en rad frågor ändrats. Class of 94, som gruppen kallas av Wängnerud, står närmare kvinnliga väljare i en rad frågor, än andra riksdagsledamöter.

– Vår forskning visar hur viktigt det är att studera den komplexiteten vad det gäller könstillhörighet i det politiska livet, säger Lena Wängnerud.

Mer om forskningen och om resultaten kan man läsa på www.rj.se där hela slutredovisningen finns att läsa.


Kontaktinformation
Kontakta Lena Wängnerud: lena.wangnerud@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera