Tema

Hållbar utveckling i en snabbt föränderlig värld

Nu presenterar Stockholm Environment Institute en strategi för de närmaste fem åren, 2015-2019. Strategin anger ambitioner för hur institutet ska hantera viktiga utmaningar inom hållbar utveckling, informera och stärka relationer med samarbetspartners, utveckla organisationen och dess ekonomi.


Strategin innehåller 24 mål som bland annat kommer att styra SEI:s forskningsinriktning, policydialog, utveckling av intern och extern kommunikation, styrning av organisationen, kapacitetsutveckling, samt uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.

– SEI:s strategi kommer att förnya vår forskningsagenda, ytterligare förstärka vår kommunikation och dialog med beslutsfattare, och ge människor möjlighet att skapa en bättre framtid för alla, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

En central del i strategin är SEI:s nya initiativ. SEI kommer att investera resurser i åtta nya forskningsinitiativ som kommer att samla och integrera SEI:s forskarexpertis för att hantera viktiga frågor inom hållbar utveckling. Initiativen kommer att arbeta tvärvetenskapligt för att skapa en bred kunskapsbas som omfattar alltifrån begränsning av klimatförändringens effekter till hållbar sanitet i utvecklingsländer.

– Dessa initiativ bygger på vår tradition av innovativ och tvärvetenskaplig forskning, samt jakten på relevant kunskap och fungerande lösningar för nyckelfrågor inom hållbar utveckling, säger Måns Nilsson, forskningschef vid Stockholm Environment Institute. En annan viktig del i strategin är att integrera miljöfrågor i det sociala och ekonomiska beslutsfattandet, i företagsstrategier och vid fysisk planering. Denna satsning är central för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Utforska SEI:s strategi 2015-2019: http://www.sei-strategy.org/

Kontaktinformation
Ylva Rylander – pressansvarig, Stockholm Environment Institute, ylva.rylander@sei-international.org, 073-150 3384. Robert Watt – kommunikationschef, Stockholm Environment Instituterobert.watt@sei-international.org, 073-707 8589

Hållbar utveckling i en snabbt föränderlig värld

 lästid ~ 1 min