Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2015

Kort vårdtid ökar dödlighet efter höftfraktur

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

I den aktuella studien ingick alla svenska medborgare över 50 år som drabbades av en höftfraktur åren 2006-2012. I studiematerialet som omfattar 3,3 miljoner människor, som följdes i snitt under 9 år, drabbades 116 111 personer av en höftfraktur. Genomsnittsåldern bland dessa var 82,2 år. Av dessa individer avled 5 863 personer under sjukhusvistelsen och ytterligare 6 337 personer avled inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhuset.

Under den aktuella sjuårsperioden minskade vårdtiderna på sjukhus för patientgruppen från i genomsnitt 14,2 dagar år 2006 till 11,6 dagar 2012.

Studien visar att patienter som fick en vårdtid som var längre än 11 dagar efter höftfrakturen inte hade någon ökad risk att avlida under uppföljningsperioden. Däremot hos patienter som var inlagda på sjukhus kortare tid än 11 dagar på grund av sitt benbrott år 2006 ökade risken att avlida inom 30 dagar med 8 procent för varje dag som vårdtiden kortades. År 2012 hade denna siffra ökat till 16 procent för varje dags kortad vårdtid. Man analyserade i studien även vilka patienter som löpte störst risk att avlida om vårdtiden var kort. Dessa innefattade framförallt äldre sköra män med sjukdomar i hjärta, njurar och lungor.

– Sjukhusvård är en väldigt kostsam verksamhet och därför försöker vårdgivare både i Sverige och internationellt att driva fram en allt effektivare vård med kortare vårdtider. Att korta vårdtider ger en så tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning i denna patientgrupp och att problemet ökar i omfattning är allvarligt och något som vården måste ta till sig, säger Peter Nordström, professor vid enheten för Geriatrik, som står bakom studien.

– Det är även tydligt att det är dom allra sköraste individerna som drabbas hårdast av dessa förändringar. En orsak till detta skulle kunna vara att man skrivs ut från sjukhus tidigt till korttidsboenden eller sjukhem där man inte har tillräckligt med personal och utbildning för att upptäcka och behandla komplikationer hos denna sköra patientgrupp.

FAKTA
Studien: Length of hospital stay after hip fracture and short term risk of death
after discharge: a total cohort study in Sweden
, BMJ 2015;350:h696
Läs studien i British Medical Journal

Kontaktinformation
Peter Nordström, telefon: 070-785 87 53, e-post: peter.nordstrom@germed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera