Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2015

6 miljoner euro till svenska toppforskare

En teknolog och två medicinare vid Lunds universitet får 2 miljoner euro var från Europeiska forskningsrådet (ERC) i 2014 års utlysning av ERC Consolidator Grant till etablerade toppforskare.

Av 2 525 inkomna ansökningar från hela Europa beviljades bidrag till 372. Av dessa 372 beviljade ansökningar kom nio från forskare knutna till svenska institutioner.

Vid Lunds universitet gick bidragen till följande tre projekt:

Intelligent robotseende
I sin forskning vill Cristian Sminchisescu, professor i tillämpad matematik vid LTH, lägga den matematiska grunden för ett mer människolikt robotseende. Målet är att skapa en matematisk modell som förmår bringa ordning i den enorma mängd signaler som når robotens ögon varje sekund. Därigenom kan roboten lära sig att förstå den visuella världen. Och inte bara det, modellen ska också se till att roboten kan dra slutsatser om vad som möjligtvis kan hända härnäst. För detta krävs förmåga att både lära sig av tidigare erfarenheter och anta vad som kan hända härnäst.

– I en framtida bil kanske en robot exempelvis kan varna föraren om att ett barn ser ut att vara på väg ut på körbanan. Eftersom roboten i det här fallet har snabbare observations- och slutledningsförmåga än dig som förare kan liv räddas, säger Cristian Sminchisescu.

Ett ett antal postdocs och doktorander kommer anställas i projektet som går under namnet “Seed – learning to see in a dynamic world”. Länk till bildgruppens hemsida och personlig hemsida.

Individualiserade behandlingsstrategier för folksjukdomar
Ett tvärvetenskapligt projekt under ledning av Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi, har som målsättning att förstå vilka av de tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som är gemensamma, och vilka som skiljer mellan dessa sjukdomar. Projektet ska undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer hos 30 000 personer. En viktig del i projektet är en stor befolkningsstudie där forskarna för första gången ska studera hur bakterier i tarmen (mikrobiota) regleras av våra gener och samspelar med kosten vi äter och hur detta kan leda till sjukdomsutveckling.

– Med ökad kunskap om de grundläggande sjukdomsmekanismerna kan vi utveckla bättre sätt att förebygga sjukdom och behandla personer med hög risk att dö i  hjärt-kärlsjukomar och cancer, säger Marju Orho-Melander.

Projektet: "Linking Cardiometabolic Disease and Cancer in the Level of Genetics, Circulating Biomarkers, Microbiota and Environmental Risk Factors (BIOMENDELIAN)". Länk till Marju Orho-Melanders hemsida

Kartläggning av gener som styr stamcellernas tillväxt
Jonas Larsson
, docent i molekylär medicin, forskar om de blodstamceller som bildar nytt blod efter en benmärgstransplantation. Transplantation av benmärg räddar idag livet på många patienter med olika former av blodcancer (leukemi) och även vissa ärftliga blodsjukdomar. Alla behövande patienter kan dock inte få behandling då det inte alltid finns tillräckligt mycket stamceller och det är svårt att hitta lämpliga givare. Jonas Larssons forskargrupp försöker därför finna metoder för få stamcellerna att föröka sig inför en transplantation och studerar de gener som har betydelse för stamcellernas tillväxt.

Inom ramen för ERC-projektet ska forskarna använda ny metodologi, så kallad CRISPR-teknik (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), för att kartlägga nya gener som styr stamcellernas tillväxt.

– Baserat på dessa resultat kommer vi att utveckla nya odlingsbetingelser för att kunna föröka stamcellerna inför en transplantation. Målsättningen att utveckla nya och säkrare strategier för stamcellbehandling vid leukemi och ärftliga blodsjukdomar, säger Jonas Larsson.

Projektet: Uncovering Targets for Ex Vivo Expansion of Hematopoietic Stem Cells to Enhance Cell Therapies of Blood Disorders (UNEXPECTED). Länk till Jonas Larssons hemsida

Kontaktinformation
För mer information:Cristian Sminchisescu, tel 046-222 34 98, cristian.sminchisescu@math.lth.se, Marju Orho-Melander, tel 040-39 12 10, Mobil arbete: 040-39 12 21, marju.orho-melander@med.lu.seJonas Larsson, tel 046-222 05 80, Mobil arbete: 070-572 79 09, jonas.larsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera