Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2015

Trädet Moringa kan även separera olika material

En forskargrupp från Uppsala universitet har sedan tidigare visat att frön från “mirakelträdet” Moringa oleifera på ett effektivt sätt kan användas för att rena vatten. Nu presenterar forskarna nya resultat som visar att fröna också kan användas för att separera olika material. Resultaten publiceras i Journal of Colloid and Interface Science.

Moringaträdet brukar kallas ”mirakelträd” eftersom det går att utvinna både mat och olja ur det. Frön från trädet kan också användas för att rena vatten. De särskilda egenskaperna hos proteinet i fröna har studerats av en grupp forskare vid Uppsala universitet i samarbete med the Polytechnic of Namibia, Windhoek och Institut Laue-Langevin (ILL) i Grenoble, Frankrike. Forskningen har resulterat i flera publiceringar (se under FAKTA).

De allra senaste resultaten från forskargruppen visar att moringafrön inte bara kan användas för att ta bort orenheter men också för att separera olika material. Separationsprocesser är mycket viktigt i till exempel gruvindustrin för att sortera ut värdefullt material från skräpet. Detta ytterligare användningsområde för en naturprodukt skulle kunna minska behovet av dyra, syntetiska kemikalier. 

Processen går till så att protein från krossade moringafrön binder till partiklar i vatten och får dem att klumpa ihop sig. De kan sedan lätt tas bort. Genom att välja rätt mängd undviker man att lämna onödigt protein i det renade vattnet. Mängden som mättar ytan är avsevärt mindre för aluminiumoxid än för kiseldioxid.

– Resultaten från denna studie kan hjälpa oss att hitta den optimala mängden moringafrön för att rena vatten, säger Maja Hellsing, forskare i materialfysik.

Tensider är det aktiva materialet i tvättmedel. Experiment där tensider tillsatts till det bundna proteinet visar att det beter sig olika beroende på vilket ytor det är. En tensid som är vanligt förekommande som desinfektionsmedel får proteinet att lossna från ytan hos aluminiumoxid. Denna upptäckt gör att koagulationen kan kontrolleras och öppnar upp för möjligheten att separera olika material.

– Genom att kombinera proteinet från moringafröna med tensider öppnas nya möjligheter att använda detta naturmaterial i gruvindustrin som är viktig i många av de länder där moringaträdet växer bra, säger Adrian Rennie, professor i neutronspridning vid Uppsala universitet som lett studien.

FAKTA
Adrian R. Rennie, Habauka M. Kwaambwa (2015) Interaction of Moringa oleifera seed protein with a mineral surface and the influence of surfactants, Journal of Colloid and Interface Science. Artikeln tillgänglig via open access: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2015.02.033

Se tidigare pressmeddelanden:
Moringaträdets frön mycket effektiva för vattenrening 2013-12-05

Frön från Moringaträdet kan rena vatten 2010-02-18

Kontaktinformation
Adrian Rennie, tel: 018-471 3596, 070-4250914, e-post: adrian.rennie@fysik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera