Artikel från Mittuniversitetet
23 februari 2015

Avancerad miljöforskning genomförs i England

Mittuniversitetets forskargrupp inom teknisk yt- och kolloidkemi genomför under våren avancerade miljöstudier vid ett världsledande forskningscenter i England. Forskningen är en central del i universitetets planerade forskningsprogram Miljöhorisont, där förstudier genomförts under hösten med finansiering från Tillväxtverket.

Vårt behov av rent vatten är livsavgörande och sötvatten av högkvalitet är en avSveriges störstanaturresurser. Den tvärvetenskapliga forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi har specialiserat sig på att lösa problemrelaterade tillvattenkemioch teknik. Dehar bland annat utvecklatlovandeteknikerför att separera tungmetaller ur vatten. Teknikernakan användasinom mångaolika områden därmetallerär processtörande, farliga ellervärdefulla.

Under våren har forskargruppen beviljats experimenttid vid ISIS Science & Technology, Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory utanför Oxford i England som är ett världsledande forskningscenter inom naturvetenskap och life science.

– Vi är mycket glada över experimenttiden – ISIS är ett ledande forskningscenter där vi både får nya värdefulla kontakter och utvecklar vår forskning internationellt. Det ger oss ökad förståelse för de processer som sker under separation av tungmetaller och lyfter vår miljöteknikforskning ytterligare, säger Håkan Edlund, professor vid Mittuniversitet.

Under hösten 2014 genomförde forskargruppen studier vid NIST Center for Neutron Research i Washington DC. Studierna inriktades på att utreda tungmetallfångande tensiders aggregation på vätskeytor med neutronreflektion. Det var mycket lyckat och resultaten indikerade snabba strukturförändringar framförallt vid låga halter av tungmetaller och tensider. Den kunskapen kommer till stor nytta nu när forskningen tar nya steg framåt och fördjupade studier förbereds i England.

– Med utrustningen i England kommer vi kunna mäta dessa initiala förlopp i gränsskikt mellan vatten och luft, vilket gör att vi kan optimera avskiljningsprocesser för att separera tungmetaller ännu bättre, säger Magnus Norgren, professor vid Mittuniversitetet. Målsättningen med studierna är att få en bättre förståelse för de initiala och snabba förloppen.

– Forskningen kommer att vara en central del i universitetets planerade ansökan ”Miljöhorisont” till EU:s regionala fonder under våren. Därför är det mycket värdefullt att vi genomför studierna nu. Det ger viktiga resultat som vi kan använda i utvecklingen av forskningen och forskningsmiljön vid Mittuniversitet, fortsätter Magnus Norgren.

FAKTA
I forskargruppen ingår professor Magnus Norgren och professor Håkan Edlund. Dessutom deltar Ida Svanedal som är nydisputerad forskare inom gruppen.

Kontaktinformation
Magnus Norgren, professor i kemiteknik, 060-14 88 77, e-post magnus.norgren@miun.se, Håkan Edlund, professor i fysikalisk kemi, 060-14 87 06, e-post hakan.edlund@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera