Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2015

Kunskap om jetstrålars samverkan kan leda till bättre inomhusklimat

Shahriar Ghahremanian, forskare vid Högskolan i Gävle, visar hur man med hjälp av samverkande jetstrålar kan förflytta stora luftmängder i ett rum och både spara energi och få bättre ventilation.

Shahriar Ghahremanians forskning handlar om luftströmmar. Han visar att om man placerar hål med ett visst avstånd från varandra och sedan låter luft med högt tryck komma ut därifrån så kommer luftstrålarna först att vara åtskilda, sedan samverka, för att till sist gå samman till en enda mycket starkare och kraftigare superstråle.

Ingen hade tidigare djupstuderat hur dessa strålar förändras beroende på avståndet mellan dem. Det fanns sedan tidigare mycket studier på om man har en luftstråle eller två. Men inga studier alls på vad som händer om man har flera eller i om de är i en speciell form.

Mätningarna gjordes vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna, som är världsledande på området. Shahriar byggde en vindtunnel själv för att helt kunna kontrollera luftstrålarnas beteende och gjorde mätningarna där.

– Det intressanta var att se hur luftstrålarna interagerar med varandra, hur de träffar varandra och hur de samverkar. Vissa samverkar och blir en enda stråle och vissa interagerar inte alls. Det är det verkligt intressanta, säger Shahriar Ghahremanian.

– Dessa rön kan visa på var man till exempel ska placera sin ventilationsutrustning.

Hittills har det varit problem om man har ett stort rum, en stor yta. Luften i det rummet har en låg hastighet och efter en stund så dör luftstrålarna innan de når till människan.

Men det han upptäckt är att när man kan få luftstrålarna att sammanblandas till en så behålls den höga hastigheten och de räcker mycket längre.

– Vi gjorde mätningar i en mycket stor industrilokal i Tallin och vi kunde se att detta fungerar perfekt och lever upp till standarder för inomhusklimat och komfort.

Ersätter element
Idag har man ofta två system, ett för värme och ett för kylning, som ofta motverkar varandra. Dessa nya ventilationssystem fungerar både för kylning och för värme. Till exempel behöver man inte längre använda element, man kan använda samma teknik för att värma upp ett rum. Man sparar också energi genom att man inte behöver ha så högt utgångstryck utan trycket skapas när jetstrålarna sammanfogas.

– Detta är ganska ny forskning och nu är det viktigt att optimera kunskapen för specifika användningsområden, men på flera områden kan den användas omedelbart, säger han.

Shahriar Ghahremanian är energiingenjör och kommer från Teheran i Iran. Han kom till Högskolan i Gävle första gången för sin masterexamen. Blev projektanställd och fick sedan möjlighet till en doktorandtjänst här.

– Jag har nu en del kompletterande analyser att slutföra och även flera avancerade mätningar för att få en ännu större förståelse för detta fenomen, säger Shahriar Ghahremanian.

Shahriar Ghahremanian försvarade sin avhandling "A Near field study of multiple interacting jets: confluent jets " vid Linköpings universitet den 6 februari.

Användningsområden:

  • Kan användas både för värme och kyla
  • Energisparand
  • Luftombytet sker snabbare. (Eftersom luftstrålarna samverkar så får den stora turbulens de skapar också påverkan på den omgivande luften)
    Tänkbara andra användningsområden:
  • Förbränningsmotorn
  • Flygplan (som startar och landar vertikalt)
  • Vattenreningsverk
  • Industriskorstenar (Jetstrålarna kan skjuta den förorenade luften högre upp)

Kontaktinformation
För mer information vv kontakta:
Shahriar Ghahremanian, forskare vid Högskolan i Gävle. Telefon: 026-64 88 64, 076-205 66 63
E-post: shahriar.ghahremanian@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera