Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2015

Det öppna samhällets paradoxer belyses i ny bok

”Det öppna samhället” har sedan kalla krigets slut och globaliseringens frammarsch blivit en central metafor för den liberala demokratin och den fria marknaden. Begreppet är vagt och rymmer många motsättningar. Detta belyses i en ny bok från Södertörns högskola: “The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus”.

Boken är en antologi, redigerad av Norbert Götz, professor vid Samtidshistoriska institutet (SHI) på Södertörns högskola, och Carl Marklund, fil doktor vid samma högskolas Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).

Tolv forskare, de flesta från Södertörns högskola och Helsingfors universitet, bidrar till denna antologi.* I boken spåras öppenhetens ursprung, utveckling och utmaningar i Norden, följt av en kontrasterande utblick till situationen i Österrike.

Författarna granskar de paradoxer och spänningar som uppstår mellan öppenhetens olika och ofta motsatta målsättningar – från demokratisk deltaktighet, yttrande- och informationsfrihet samt tolerans å ena sidan, till politisk och administrativ transparens, konsensuellt beslutsfattande och marknadsanpassning å den andra.

–I dess idealiserade form står öppenheten för såväl individuell frihet och kollektivt förnuft som för medborgerlig insyn och offentlig transparens, säger Norbert Götz. Öppenhet har blivit ett populärt begrepp, trots dess vaghet och det öppna samhällets förmodade sårbarhet.

De båda redaktörerna berättar att de nordiska länderna länge har framställts som särskilt öppna, framförallt med hänvisning till deras traditioner av offentlighet, politiskt deltagade och progressiva värderingar, men också med anledning av dagens diskussioner om övervakning, integration, medialisering och offentligt debattklimat i stort.

–I slutändan förutsätter idealet om det öppna samhället att vi förmår tolerera den radikala osäkerhet som följer från öppenhetens inneboende paradoxer, kommenterar Carl Marklund.

Boken vänder sig till läsare intresserade av såväl historiska som samtida frågor om transparens, öppenhet och övervakning, liksom den nordiska politiska kulturen och dess strävan att kombinera social öppenhet med politiskt samförstånd.

*Författare är Norbert Götz, Carl Marklund, Johanna Rainio-Niemi, Lotta Lounasmeri, Tuomas Ylä-Anttila, Tero Erkkilä, Ainur Elmgren, Johannes Kananen, Ylva Waldemarson, Ann-Cathrine Jungar, Peter Parycek och Judith Schossböck. 

Välkommen på bokpresentation! Onsdagen den 11 feb kl 16.00
Samtidshistorika institutet, rum F819, Södertörns högskola, Ingen föranmälan. Här kan du läsa mer om boken.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta
– Norbert Götz, professor på Södertörns högskola, 08-608 41 73, norbert.gotz@sh.se
– Carl Marklund, fil doktor på Södertörns högskola, 08-608 51 31, carl.marklund@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera