Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2015

Hur vi förutser andras handlingar med vår blick

Vi människor använder oss av vårt motoriska system när vi förutser hur andra ska agera. Men förmågan är känslig för den miljö vi lever i och ä därför eventuellt väldigt flexibel. Två avhandlingar har undersökt spädbarns förmåga att förutse vad andra tänker göra.

Förmågan att förutse framtiden spelar en avgörande roll i vår vardag och i våra interaktioner med andra. Till exempel hjälper denna förmåga oss att förbereda våra handlingar i tid relativt vad andra gör, till exempel för att ta emot bollen någon kastar till oss eller för att ligga steget före vår konkurrent.

Det har föreslagits att vi förutser vad andra tänker göra genom att använda oss av vår motoriska erfarenhet, alltså att vi speglar andras handlingar i vårt egna motorsystem. Enligt denna teori skulle små barn i så fall börja förutse att någon till exempel tänker gripa efter en boll först när de börjat kunna gripa själva. Andra teorier utgår ifrån att vi istället förutser andras handlingar tack vare att vi har sett andra gripa många gånger eller genom att anta att andra har mål med sina handlingar.

Claudia Elsner och Dorota Green är båda doktorander vid Uppsala Barn och Babylab vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet. I deras studier fick spädbarn och vuxna i filmer se personer utföra enkla handlingar som att äta eller gripa efter objekt. Samtidigt mättes var deltagarna tittar på skärmen och om de förutser andras handlingar, tittar de till målet för handlingen innan handen kommer dit?

Claudia Elsner har använt sig av TMS (transcranial magnetis stimulation) och påverkat spegelneuron i de delar av hjärnan som styr våra rörelser. Resultaten visade att om man genom TMS stör de områden i hjärnan som styr handens rörelser så får försöksdeltagarna svårare att förutse andras griprörelser och titta till målet för dem i förväg, men inte om man på samma sätt stör området i hjärnan som styr benens rörelser. Dessa resultat är det första beviset för att vår förmåga att med blicken förutse andras handlingar beror på aktivitet i vårt motoriska system.

Dorota Green studerade barn i Sverige och Kina. Åtta månader gamla barn i Kina tittade i förväg mot munnen när de såg en person äta med pinnar men inte med sked och barn i Sverige tittade mot munnen i förväg när de fick se en person äta med sked men inte med pinnar. Detta tyder på att den egna motoriska erfarenheten (av att äta), tillsammans med den specifika kulturella visuella erfarenhet av att ha sett liknande handlingar utföras i barnets miljö, ligger till grund för vår förmåga att förutse andras handlingar.

Då inte bara människor har visats kunna förutse andras handlingar så tyder detta på att denna förmåga hör till ett evolutionärt gammalt system som fungerar oavsett språk eller högre kognitiva förmågor, men samtidigt är känsligt för den miljö vi lever i och på så sätt eventuellt väldigt flexibelt.

Avhandlingarna finnas att läsas eller laddas ner i fulltext:

Avhandlingen An Embodied Account of Action Prediction av Claudia Elsner försvaras den 6 februari.

Dorota Green försvarade sin avhandling Predictive Eye Movements During Action Observation in Infancy: Understanding the Processes Behind Action Prediction i slutet av 2014.

Kontaktinformation
Claudia Elsner, tel: 018-471 2157, 0707179678. e-post: Claudia.Elsner@psyk.uu.se. Dorota Green, tel: 018-471 5752, 070-4811208, e-post: Dorota.Green@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera