Tema

Bra samtal ger bättre vård i hemmet

Att säga och göra rätt i vård av äldre i hemmet är inte alltid så lätt. En studie vid Mälardalens högskola (MDH) visar att personal som vårdar äldre ställs ofta inför kommunikativa utmaningar – främst när det gäller frågor om liv och död.

Vårdpersonal som vårdar äldre i hemmet ska utföra en uppgift, men det är också viktigt att de visar medkänsla och bekräftar vårdtagarens känslor och upplevelser när tillfällena uppstår. För att studera och beskriva hur vårdpersonal och vårdtagare inom kommunal äldreomsorg i hemmet kommunicerar har över 100 sådana samtal spelats in. Studien visar bland annat att personalen många gånger hamnar i samtalssituationer som rör resonemang om åldrande och tankar om döden.

– Vårdtagare kan säga ”jag känner mig dålig, snart är det slut med mig”. Det kan vara svårt att bemöta, men när tankarna inte bekräftas leder det till mer oro. Det tar inte längre tid att svara på ett sätt som främjar vårdtagarens välbefinnande, därför är det viktigt med goda samtalsstrategier. Ibland räcker det med att nicka och uttrycka förståelse och säga att alla kan ha liknande tankar någon gång och kanske fråga om personen känner sig sämre än igår, säger Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid MDH och projektägare i Sverige.

Projektet som startade under hösten 2013, sker i samverkan med Västerås stad och är en del av ett stort internationellt samarbete mellan Sverige, Norge, Nederländerna och USA. I de ingående länderna samlas material in och analyseras på samma sätt för att möjliggöra jämförelser. För närvarande pågår inspelningen av samtal mellan sjuksköterskor och äldre vårdtagare i hemmet. Forskarna hoppas att fler vill ingå i studien för att möjliggöra jämförelser med undersköterskornas samtal i avsikt att hitta skillnader och likheter.

– En väl fungerande vård och omsorg för äldre måste utgå från den enskilda individens behov. Vi undersöker äldres perspektiv och behov för att se vilka förväntningar och önskemål de har. Genom att vi kommer kunna jämföra med andra länder kan vi också dra lärdomar av varandra, säger Inger K Holmström.

I nästa steg ska forskarna testa en webbaserad interaktiv utbildning för vårdpersonal och studenter. Utbildningen bygger på olika scenarion där svårigheten i kommunikationen ökar efter hand. Just nu testas de av forskare i USA och ska sedan anpassas till svenska förhållanden.

– Alla kan utveckla och förbättra sin kommunikativa kompetens oberoende av yrke. Den här typen av forskning är viktig och intresset är stort eftersom området är relativt outforskat samtidigt som allt mer vård bedrivs i hemmet, säger Inger K Holmström.

Kontaktinformation
Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid MDH och projektägare i Sverige Inger.holmstrom@mdh.se , 0708-75 79 89. Dani Franjkovic, kommunikatör vid MDH danijela.franjkovic@mdh.se , 021-10 73 34

Bra samtal ger bättre vård i hemmet

 lästid ~ 2 min