Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2015

Miljoner till energieffektivisering

Professor Thomas Olofsson får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

– Det känns mycket glädjande att få detta anslag då utlysningen från programmet E2B2 ställer höga krav på vetenskaplig höjd, nytänkande och energirelevans, säger Thomas Olofsson, ledare av projektet och professor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

I hans forskargrupp har man sedan en tid bedrivit forskning som syftat till att göra mer noggranna analyser av byggnaders energiprestanda med hjälp av termografering.

– Anslaget från energimyndigheten skapar möjligheten att gå vidare och intensifiera det arbetet.

Projektet ska bidra till att utveckla en ny metod för att mäta värmeflödet på byggnaders ytterhölje, det så kallat klimatskalet. Den nya metoden ska med hjälp av värmekamera skapa bilddata som översätts till mer exakta mätvärden och som kan tillämpas för en hel fasad eller byggnad. Att kunna mäta energiprestandan för en byggnads klimatskal skulle innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder.

I dag används ofta teoretiskt beräknade värden, det vill säga simuleringar, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Fältmätningar blir i praktiken oftast allt för tidsödande och kostsamma, samtidigt som noggrannheten ofta blir relativt dålig.

– Våra mer noggranna och enklare fältmätningar är avsedda i befintlig bebyggelse för att avgöra behovet av energieffektiviserande åtgärder och i nyproduktion för kvalitetssäkring innan överlämnandet, säger Thomas Olofsson.

Om utlysningen:
Programmet ”E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning och drivs av IQS på uppdrag av Energimyndigheten. I utlysning 2 har 12 av 42 projektansökningar godkänts av Energimyndigheten. De tolv projekten delar på nära 30 miljoner kronor i finansiering.

Kontaktinformation
Thomas Olofsson, Telefon: 070-340 64 21, E-post: thomas.olofsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera