Tema

Svenska forskare ifrågasätter behandling av infertilitet med stamceller

Studier av svenska forskare från bland annat Göteborgs universitet och Karolinska institutet, visar att det finns osäkerhet kring om det går att skapa nya ägg med hjälp av stamceller.

Huruvida man kan behandla infertilitet med stamceller har varit under debatt i många år.

Den klassiska teorin utgår från att kvinnor har de ägg de har från födseln, men det finns forskare som hävdar att man via stamscellsforskning kan skapa nya ägg. Det skulle i så fall innebära att infertila kvinnor kan få nya ägg, till exempel de kvinnor som kommit in i menopausen.

Ny forskning ifrågasätter teori
Nu visar nya studier av forskare från Göteborgs universitet och Karolinska institutet att drömmen om att kunna behandla infertilitet med stamceller troligen inte stämmer. De nya forskningsstudierna är publicerade i välrenommerade tidstiften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

– Allt sedan 2004 har det varit en hype kring studier om stamscellsforskning och infertilitet. Det har varit stort medieintresse kring detta och budskapet har varit att en behandling av infertilitet med stamceller är nära förestående. Men många forskare, inklusive min forskargrupp, har försökt upprepa dessa studier och inte lyckats. Det skapar en osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att skapa nya ägg med hjälp av stamceller, säger Kui Liu, forskare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Orealistiskt behandla med stamceller
Tillsammans med Outi Hovattas forskargrupp vid Karolinska institutet och Jan-Åke Gustafssons forskarteam vid University of Houston i USA, har professor Liu laboratorium utfört experiment på möss där man funnit att de enda ägg som mösshonorna har är de som finns redan från födseln.

– Det visar inte bara att det är orealistiskt att kunna använda stamscellsforskning i klinisk behandling av barnlöshet utan också att klinikerna bör fokusera på att använda de ägg som kvinna har sedan födseln när man behandlar infertilitet, säger professor Kui Liu.

FAKTA
Dr. Kui Liu är professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet. Hans grupp inriktar sig på studier av genetisk och epigenetisk reglering av kvinnliga könscellers utveckling. De senaste åren har forskningen omfattat både preklinisk grundforskning och att överföra de resultat som genererats från studier av musmodeller, till kliniskt applicerbara tekniker för att behandla kvinnlig infertilitet.

Länk till artikeln i Proceedings of the National Academy of Sciences: http://www.pnas.org/content/early/2014/11/25/1421047111.abstract

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Professor Kui Liu: tel. 070-8887793; kui.liu@gu.se

Svenska forskare ifrågasätter behandling av infertilitet med stamceller

 lästid ~ 2 min