2 februari 2015

Etablering av mineralteknisk forskning inom RISE

Swerea MEFOS har fått i uppdrag att utreda behov och möjligheter att starta ett nytt forskningsområde inom mineralteknik.

Efterfrågan på metaller som finns i världen för mineralutvinning ökar. Inom de svenska forskningsinstituten saknas idag verksamhet med inriktning mot mineralområdet. För att klargöra förutsättningarna för etablering av en mineralteknisk verksamhet har Swerea MEFOS fått i uppdrag av RISE Research Institutes of Sweden att utreda behov och möjligheter att starta ett nytt forskningsområde inom mineralteknik.

− Etablering av en mineralteknisk verksamhet kommer att stärka RISE‐institutens samlade erbjudande, samtidigt som det stimulerar samarbetet med Luleå tekniska universitet och dess forskning och utbildning. Och sist, men inte minst, så förväntas det ge ett nytt affärsområde vid Swerea MEFOS, säger Jan‐Olov Wikström, affärsutvecklare på Swerea MEFOS.

En mineralteknisk verksamhet skulle innebära att den värdekedja där Swerea MEFOS är verksam förlängs, vilket på sikt gynnar såväl större och fler uppdrag från industrin, som en starkare positionering inom Europaforskningen.

− Gruvindustrin ser mycket positivt på RISE:s initiativ. Svensk gruvnärings framgångar bygger på en tät samverkan mellan krävande gruvföretag, kompetenta serviceföretag, innovativa utrustningstillverkare och akademi. Att samla kompetens inom ett institut för mineralteknisk forskning är ett viktigt steg för att fortsätta utveckla näringen, inte minst för att möta den internationella konkurrensen, säger Per Ahl, vd på SveMin.

FAKTA
Utredningen finansieras av RISE och MEFOR (Metallurgiska forskningsbolaget i Luleå AB). I projektets styrgrupp ingår Swerea MEFOS, Luleå tekniska universitet, SweMin, MinFo, SP, LKAB, Boliden, SSAB Merox och SGU.

Kontaktinformation
Johan Riesbeck, projektledare, Swerea MEFOS, TEL 0920 – 24 52 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera