Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2015

Hur påverkar ett hav i förändring dess bakteriepopulationer?

Bakterier i havet spelar en nyckelroll i ekosystemet genom konsumtion av organiskt kol som för energi högre upp i näringskedjan.


– Trots det vet vi fortfarande mycket lite om bakteriernas säsongsmönster, rumsliga fördelning och känslighet för klimatförändringar, säger Markus Lindh, Linnéuniversitetet.

I sin avhandling undersöker han därför hur specifika populationers dynamik och ekosystemfunktion påverkas av naturliga eller klimatorsakade förändringar i havsmiljön.

Hans resultat visar att vissa nya bakteriepopulationer kan etablera sig och ersätta andra samtidigt som andra populationer anpassar sin livsstrategi och ekologi till förändringar i havsmiljön. Han visar också vikten av regionala effekter, det vill säga kolonisation och utdöende, för bakteriesamhällets struktur.

I ett experiment visar Markus Lindh att ökad temperatur tillsammans med tillsats av terrestert kol, det vill säga kol som kommer från land, gav en stor effekt på bakteriesamhällets struktur och ekosystem, och han menar att detta pekar på en potentiellt viktig påverkan av framtida nederbörd och avrinning från vattendrag till havet.

– Det är av stor betydelse att vi kopplar studier av ekologiska mekanismer till både rumsliga och temporala spridningsmönster hos bakterier och till populationers kapacitet att svara på och anpassa sig till förändringar i havsmiljön, säger Markus Lindh.

FAKTA
Avhandlingen Bacterioplankton population dynamics in a changing ocean försvaras vid en offentlig disputation fredagen den 16 januari, 2015, klockan 9.00, i sal Fullriggaren, på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är Pierre Galand, CNRS senior researcher från Observatoire Océanologique de Banyuls.

Avhandlingen kan beställas genom Linnaeus University Press: lupress@lnu.se.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar
Markus Lindh, telefon 0709-651242
Christina Dahlgren, pressansvarig, 070-5722656

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera