Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2015

Bättre gjutgods ger lägre bränsleförbrukning

Tunnare gjutgods och aluminiumlegeringar som tål högre temperaturer. Det är målsättningen med två nya projekt som Swerea SWECAST nu driver. Och lyckas detta finns möjlighet att framöver tillverka lättare komponenter till flyg och fordon vilket kommer ge lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

I projektet ThinC utmanas gränserna för hur tunt gjutgods som är möjligt att gjuta. Om godset kan göras tunnare minskar också vikten. Målet är att minska vikten med 25 % för vissa komponenter i en flygmotor. Naturligtvis gäller att kvalitet och hållfastheten ska vara lika bra eller bättre än dagens produkter.

– Det handlar om vår framtida miljö. Ska flygindustrin lyckas nå sina utsläppsmål måste komponenterna bli lättare, säger projektledare Martin Risberg på Swerea SWECAST.

Även i projektet Triple A ska förbättrat gjutgods till flygindustrin tas fram. Men här deltar även fordonsindustrin. Fokus är att dels testa egenskaperna hos nya aluminiumlegeringar, dels förbättra egenskaperna i befintliga legeringar så att de bättre klarar högre temperaturer.

– Om vi kan få fram aluminiumlegeringar som tål högre temperaturer kan vi använda aluminium i fler komponenter och då minska vikten på fordon och flyg, säger projektledare Lennart Sibeck på Swerea SWECAST.

För att ta tillvara den kunskap som tas fram i de två projekten kommer det att skapas industrianpassade kurser och utbildningsmaterial för att sprida lärdomarna till andra intressenter. Tanken är att detta ska leda till ökad konkurrenskraft hos den svenska tillverkningsindustrin.

Förutom Swerea SWECAST deltar i projekten en rad andra aktörer som representerar råvaruleverantörer, mjukvaruutvecklare, gjuterier, högskolor samt slutanvändare.

– Det är intressant att det är så många olika deltagare. Det kommer att ge möjlighet till bra input till projekten och informationsspridning av resultatet, säger Lennart Sibeck.

FAKTA
Projekten genomförs med delfinansiering från VINNOVA och arbetet sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet LIGHTER samt för ThinC även inom ramen för Metalliska material.

Deltagande parter är för ThinC: Swerea SWECAST, TPC Components, GKN Aerospace Engine Systems samt Novacast.

Deltagande parter är för Triple-A: Swerea SWECAST, Tekniska högskolan i Jönköping, GKN Aerospace Engine Systems, Scania, ABB, Husqvarna, Metallfabriken Ljunghäll, Fundo Components och Stena Aluminium.

Kontaktinformation
Lennart Sibeck, Swerea SWECAST, lennart.sibeck@swerea.se, 036-301205 Martin Risberg, Swerea SWECAST, martin.risberg@swerea.se, 036-301262

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera