Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2014

Studentprojekt bidrar till nytänkande

19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

I Hanöbukten planerar Blekinge Offshore att bygga en vindkraftspark med ca 700 turbiner. En utmaning ur många synvinklar. En utmaning är installationen. En grupp Masterstudenter från Chalmers kurs i Marine Design Project, har utvecklat två olika koncept för installationsfartyg. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med Blekinge Offshore och med stöd från OffshoreVäst, Studenterna har under hösten lagt ner ca 10 000 timmar på sina förslag och som en extra julklapp fick studenterna möjlighet att presentera sina idéer för en stor skara intresserade åhörare från såväl industri som forskning.

Två olika lösningar har tagits fram, ett fartyg av mer traditionell ”Heavy lift”-typ samt ett något mer okonventionellt ekipage bestående av en bogserbåtsassisterad sänkbar pråm. Båda installationskoncepten kan användas för installation av såväl gravitationsfundament som fullt hopmonterade vindkraftverk. Studenternas arbete har utmynnat i flera förslag på nytänkande och innovativa lösningar och skiljer sig från de installationsfartyg som används i dagsläget.

– Det är fantastiskt roligt att vi från OffshoreVäst har kunnat stödja samarbetet mellan industrin och utbildning. Det är viktigt att studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt. Det är något som har hög prioritet i vårt samarbetskonsortium säger Kerstin Hindrum från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinerar satsningen OffshoreVäst.

Att det är uppskattat att få jobba med verklighetsförankrade utmaningar vittnar tre nöjda studenter.

– Det har varit både spännande och lärorikt att knyta an vad vi lärt oss i utbildningen till ett verkligt projekt, säger Niklas Blomgren.

– Men vi har inte bara fått omsätta våra tekniska kunskaper utan också lärt mycket om projektarbete, hur man kommunicerar, koordinerar ritningsunderlag och hur man leder ett projekt med många inblandade, fyller Johanna Lennmalm i.

– Vi har dessutom fått möjligheten att arbeta med både delmoment och helheten och det har varit väldigt värdefullt avslutar Lisa Kilsmark.

FAKTA
OffshoreVäst
är en satsning på svensk industriutveckling inom offshoresegmentet. Satsningen är en del i Vinnovas Vinnväxtprogram och stöds dessutom av Västra Götalandsregionen, SP och Chalmers. Ett 70-tal företag och organisationer deltar i ett samarbetskonsortium. SP initierade 2013 arbetet med att utveckla den strategiska idén att ”Utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, innovationsförmåga, hög kvalitet och stark konkurrenskraft med utgångspunkt i en hållbar utveckling.” SP är värdorganisation och koordinator för satsningen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera