Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2014

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

En studie från Stockholms universitet granskar risken att dö i förtid för egenföretagare i Sverige. Granskningen visar att dödlighetsrisken är högre bland de egenföretagare som har enskild firma jämfört med de som har aktiebolag.

Egenföretagare inom branscherna industri/gruvnäring och handel/kommunikation löper högre risk att dö i förtid jämfört med de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Studien har gjorts av en forskargrupp där docent Susanna Toivanen är en av författarna.

– Resultaten visar att det finns skillnader i dödlighet bland egenföretagare beroende på vilken bransch de är verksamma i. Dessa skillnaderna beror sannolikt delvis på att arbetsvillkoren är olika.

Det nya är att vi har identifierat branscher med de högsta dödsriskerna bland egenföretagare i Sverige. Vidare att egenföretagare som arbetar som enskild firma har högre risk att dö i förtid än aktiebolagsinnehavare. Ingen tidigare studie har undersökt effekten av företagsform på dödsrisken bland egenföretagare med hjälp av befolkningsdata, säger Susanna Toivanen.

Forskarna upptäckte även att det finns skillnader mellan män och kvinnor.

– När vi analyserade specifika dödsorsaker var cancerdödligheten högre bland egenföretagarkvinnor inom byggbranschen, finansiell verksamhet, utbildning, samt vård och omsorg jämfört med jordbruk. Bland männen var hjärtkärldödligheten högre inom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen jämfört med referensgruppen jordbruk, konstaterar Susanna Toivanen.

FAKTA OM STUDIEN:
– Studien baserar sig på registerdata i befolkningsregistret på drygt 320 000 egenföretagare.
– Forskarna har analyserat branschers inverkan på dödsrisker bland egenföretagare.
– Egenföretagare inom industri och gruvnäring, samt handel och kommunikation har högre totaldödlighet än företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske.
– Risk för självmord var 60% lägre inom branschen personliga och kulturella tjänster i jämförelse med jordbruk.
– Risken att dö i förtid var 8-16% högre hos egenföretagare med enskild firma jämfört med aktiebolagsinnehavare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera