Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2014

Personligheten avgör jobbsökandet

Vilka kandidater får arbetsgivare om de rekryterar aktivt sökande via annons jämfört med om de headhuntar passivt jobbsökande via till exempel LinkedIn? Svaret ges i en studie från Högskolan Kristianstad.

Det är personligheten som avgör hur individer hanterar sin karriär. De som är mer aktiva i sitt jobbsökande är mera äventyrliga, belöningssökande och kompromissinriktade, mera karriärbenägna och mindre tillfredsställda med sina jobb jämfört med de som är passivt jobbsökande. Det visar Ulf Lundgrens magisterstudie i psykologi vid Högskolan Kristianstad. I studien konstateras att mellan 9-16 procent av landets cirka 4,7 miljoner arbetssysselsatta byter jobb varje år.

– Skillnader i personlighet tar sig uttryck i olika beteende även när det gäller att söka jobb. Människor hanterar möjligheter, risker och motgångar olika, säger Ulf Lundgren.

Studien ”Personlighetens inverkan på aktivt och passivt jobbsökande, karriärambition och arbetstillfredställelse” är unik i sitt slag.

– Ingen tidigare forskning har tidigare gjorts på skillnaderna mellan aktivt och passivt jobbsökande. Min forskning ger belägg för att de passivt jobbsökande som är synliga via karriärnätverk som Linkedin, har bättre långsiktig motivation och arbetstillfredsställelse. De som söker jobb aktivt via annonser skiljer ut sig bland annat genom en mera extrem personlighet och högre karriärmässiga förväntningar, och om dessa inte motsvaras så är deras tröskel för att leta efter alternativt arbete låg, säger Ulf.

Ulf har i sin enkätbaserade studie undersökt universitetsutbildade ekonomer och ingenjörer med fem till 25 års erfarenhet. Av de 986 personer som kan antas ha mottagit e-postutskicket har 297 personer, jämt fördelat mellan ekonomer och ingenjörer, svarat på enkäten.

– De nya rön som kommit fram ger en mera nyanserad bild av konsekvenserna av olika rekryteringsstrategier och är en utgångspunkt för fördjupade studier beträffande passivt jobbsökande, säger Ulf.

Kontaktinformation
Ulf Lundgren via e-post ulf.lundgren@rekrytering.se eller mobil 0704-28 02 56.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera