Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2014

Tarmen viktig för äldres hälsa

Ida Schoultz, forskarsassistent vid Institutionen för medicin och hälsa på Örebro universitet, har fått ett anslag på 1,24 miljoner kronor från Bo Rydins stiftelse för att hitta vägar för att behandla åldersrelaterad förstoppning och diarré.

Förstoppning och diarré orsakar stora problem för många äldre. En väl fungerande tarm är nödvändig för ett meningsfullt vardagsliv för äldre. Matsmältningsproblem påverkar inte enbart tarmen utan har också ofta en förödande inverkan på det allmänna hälsotillståndet.

– Jag är mycket glad för det här anslaget, säger Ida Schoultz. Trots att många äldre lider av förstoppning och diarré, finns det inga behandlingar som riktar sig direkt till tarmproblem i samband med åldrande. Inom vården hänvisas man i stor utsträckning till att använda olika inkontinensprodukter för att hantera okontrollerbara och avvikande avföringsmönster.

Behöver hitta orsakerna
Hon vill utveckla fungerande behandlingar och för att göra det måste mekanismerna bakom förstoppning och diarré identifieras. En teori är att en åldersrelaterad förändring av mikrobiologin i tarmen tillsammans med en ökad medicinförbrukning leder till större risk för infektioner och inflammationer som i sin tur ger tarmproblem.

En möjlig behandling skulle kunna vara att tillför olika så kallade probiotiska bakterier och ämnen som stimulerar tillväxt av nyttiga bakteriestammar i tarmen och därmed minska matsmältningsbesvären.

Bo Rydins stiftelse har som ändamål att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand inom SCA:s verksamhetsområden, bland annat hygienprodukter, skogsnäringar, energiteknik och miljöteknik. Bo Rydin var tidigare vd och styrelseordförande i SCA och är nu hedersordförande.

Text: Lars Westberg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera