Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2014

Stort nationellt projekt om samverkan

I en ny nationell satsning ska Högskolan i Jönköping tillsammans med sex andra lärosäten utveckla strategier och arenor för en bättre samverkan mellan universitet och högskolor och omvärlden.

– I Jönköping har vi en god tradition av samverkan mellan högskolan och omvärlden. Det här projektet skapar nya möjligheter för att utveckla och fördjupa denna samverkan, med såväl privat som offentlig sektor, säger prorektor Lars Niklasson som leder hela projektet.

De medverkande lärosätena är, förutom Högskolan i Jönköping, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Väst samt högskolorna i Halmstad, Borås och Skövde. Projektet stöds av Vinnova.

Under projektet kommer lärosätena vidareutveckla sina strategier för samverkan inom utbildning och forskning. Vid varje lärosäte kommer också en konkret samverkansarena inom utbildning vidareutvecklas eller byggas upp.

– För Högskolan i Jönköping handlar det om att skapa en arena för samverkan med koppling till utbildning och med tydligt fokus mot ”gröna näringar”. Det knyter väl an till andra regionala initiativ inom en sektor som är viktig för vår region, säger Lars Niklasson.

Men vad menas med samverkansarena? I grunden handlar det om att skapa formaliserade och långsiktiga samarbeten med strategiskt viktiga samarbetspartners.

Ett exempel är ett pågående projekt som också det leds av Högskolan i Jönköping med stöd från Vinnova, och som knyter väl an till den nya satsningen. Där har fokus för högskolan varit att bygga en arena för forskningssamverkan med näringslivet, tillsammans med Regionförbundet.

Arenan etablerades under 2014 och har hittills resulterat i starten av tre treåriga forskningsprojekt där högskolans forskare arbetar tillsammans med företag regionalt och nationellt.

Det nya projektet startar 2015, pågår i två år och har en budget på cirka 12 miljoner kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera