Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2014

Forskningsprojekt bidrar till ökad användning av 3d-printing inom industrin

3d-printing, eller additiv tillverkning (AT) som det också heter, är ett av årets mest hajpade ord, enligt ett analytikerföretag, men har hittills haft svårt att nå svensk industri i en större omfattning. Nu satsar Vinnova 5,4 miljoner kronor i ett projekt som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att kunna möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning.

– Additiv tillverkning har potentialen att revolutionera sättet vi tänker, utvecklar, designar och tillverkar detaljer inom flera branscher. Tekniken har möjligheten att på ett effektivt sätt tillverka komplexa produkter skräddarsydda efter den egna individen, säger forskaren Joakim Karlsson.

Ökad konkurrenskraft
Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften för tillverkning med AT på en internationell marknad genom kortare ledtider, flexiblare produktion och ökad anpassning. Målet med projektet är att korta ledtiderna, optimera designprocessen, förbättra kvalitetskontrollen, reducera vikt, samt verifiera AT som ett konkurrenskraftigt alternativ till gjutning vid tillverkning av metallkomponenter. Förväntat resultat från projektet är en ökad användning av produkter tillverkade med AT inom svensk produktion. Detta kommer öka Sveriges konkurrenskraft inom industriell tillverkning.

– Vi har ett engagerat, starkt och välbalanserat konsortium som inkluderar partners från olika branscher och leverantörsnivåer, institut och akademi vilket ger oss goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt, säger projektledaren Sofia Målberg.

Fakta:
Forskningsprojektet ”Optimerad produktionsprocess för Additiv Tillverkning” (OPTIPAM), med total budget på 10,8 MSEK, har beviljats av Vinnova. Konsortiet, som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut består av Arcam AB, Lasertech LSH AB, Mittuniversitetet, Saab AB, Saab Dynamics AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Örebroregionen Science Park och Örebro universitet. Projektet har även en industridoktorand knuten till Örebro universitet och Saab Dynamics.Projektet är ett av fem som beviljades i Vinnovas första utlysning inom forskningsprogrammet Produktion2030, och kommer att pågå till 31 december 2016.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera