Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2014

Forskning om bakterier och stressöverlevnad

Vetenskapsrådet delar ut drygt 13 miljoner kronor till molekylärbiolog Matthew Francis vid Umeå universitet i den särskilda satsningen Rambidrag inom infektion och antibiotika.

Matthew Francis erhåller drygt 13 miljoner kronor fördelat på fyra år för sitt projekt: ”Inriktning CpxR signalering för antibakteriell behandling”. Av 48 inkomna ansökningar beviljades sex. Det ger en beviljandegrad på 13 procent.

– När jag fick höra att Vetenskapsrådet beviljat mig forskningsmedel kände jag mig både chockad och hedrad. Det nuvarande forskningsklimatet är extremt osäkert för många forskare inom Life Science, så att få sin forskning värderad på detta positiva sätt ger en fantastisk känsla!, säger Matthew Francis, universitetslektor vid institutionen för molekylärbiologi.

Forskningsprojektet fokuserar på olika proteiner lokaliserade i cellväggen som omger alla bakterier, och att förstå deras roll vad gäller att reagera eller inte svara på extern cellulär stress. Funktionen hos många av dessa proteiner är att hjälpa bakteriella patogener att överleva i stressiga förhållanden, antingen fria i miljön eller vid infektion av deras värdar.

Som modellsystem kommer Matthew Francis att använda den mänskliga patogen Yersinia pseudotuberculosis, besläktad med pestbakterien. Y. pseudotuberculosis sprids via infekterade livsmedel eller förorenat vatten och kan ge akut diarré, kräkningar och magsmärtor.

– Vi kommer att använda en kombination av genetik-, molekylärbiologiska- och biokemiska tekniker för att studera hur bakterierna handskas med stress.

FAKTA
Studien kommer att ske i samarbete med internationella forskargrupper
ledda av professor Shiyun Chen, Center for Emerging Infectious Diseases,
Wuhan Institute of Virology, the Chinese Academy of Sciences, China och
forskarassistent Karl Thompson, Department of Microbiology, College of
Medicine, Howard University, USA.

Matthew Francis är född 1969 och kommer från Hahndorf, en liten by utanför Adelaide i södra Australien. Han har en gedigen forskarbakgrund inom bakteriell patogenes. Efter avslutade doktorandstudier vid University of Adelaide, Australia, fick han en postdoktortjänst vid Umeå universitet 1997. År 2002 erhöll han en forskartjänst för yngre forskare finansierad av Vetenskapsrådet och hans forskarkarriär vid institutionen för molekylärbiologi fortsatte. 2002 utnämndes han till docent vid den medicinska fakulteten och sedan 2007 arbetar Matthew Francis som universitetslektor vid institutionen för molekylärbiologi. Han tillhör centrumbildningen UCMR, Umeå Center for Microbial Research.

Mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut: http://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/rambidragmedinriktning/infektionochantibiotika.4.7e727b6e141e9ed702b3827.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera