Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2014

Blandade utsläpp från gruvor undersöks för tio miljoner

Vad händer när olika kemiska ämnen blandas i miljön, ökar det riskerna eller kan de olika ämnena rent av neutralisera varandra? Det här ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett femårigt projekt på totalt tio miljoner kronor varav närmare fyra miljoner kommer från KK-stiftelsen och lika mycket från olika företag.

– När miljön utsätts för blandningar av olika kemiska ämnen finns det en oro att den giftiga effekten förstärks, vilket kan vara ett bekymmer både för allmänhet och för myndigheter, säger projektledaren, professor Per-Erik Olsson på Life Science Centre vid Örebro universitet.

Kemiska preparat regleras med utgångspunkt från deras egna egenskaper. Gränsvärdena för om de är farliga tar inte hänsyn till om de uppträder tillsammans med andra ämnen, var för i låga doser, men som tillsammans kan bli farliga. Gränsvärdena är ofta tillkomna när ämnena undersöks i laboratoriemiljö snarare än där de förekommer i miljön. Där är olika blandningar mycket mer komplexa och okontrollerade än i laboratorierna.

Kan minska riskerna
Det är inte heller säkert att blandningen av olika ämnen skapar värre miljöfaror, det kan också vara så att olika ämnen neutraliserar varandra och därmed minskar miljöriskerna. Det finns ett pågående projekt vid sjön Hornträsket, som tyder på att utsläpp från en nedlagd gruva, som hamnar i sjön, har reducerats eller neutraliserats i förhållande till vad man kunde förvänta sig.

Forskarna kommer nu att undersöka utsläpp vid fyra gruvor för att se om resultaten är de samma som vid gruvan nära Hornträsket. De kommer att utveckla genbaserade analysmetoder för den miljö som tar emot utsläpp från gruvorna för att ge bättre kunskaper om hälsotillståndet där. Det är metoder som redan används för att diagnostisera olika sjukdomar och exponeringar hos människor i medicinska studier. Det är proteinanalyser som ska utvecklas för att komplettera de genbaserade analyserna och som blir ett verktyg för att bekräfta att genpåverkan påverkar fysiska funktioner.

Bättre bedömningar
Projektet ska leda till bättre bedömningar av miljöriskerna med hjälp av att kombinera biologiska och kemiska analyser. Resultaten ska bidra till att utveckla miljömässiga kvalitetsnormer för vilka utsläpp som är acceptabla för specifika områden.

FAKTA
Pengarna till det här projektet kommer utom från KK-stiftelsen också från Boliden Mineral AB, Miljötekniskt Center AB och Envix Nord AB.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera