Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2014

Celler kvalitetskontrollerar sina proteiner

Proteiner som hamnat fel i cellkärnan identifieras och avlägsnas visar en artikel som publiceras i tidningen Nature idag. Det är forskare från Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet som har gjort upptäckten, ett viktigt steg för att förstå hur cellkärnans funktion säkras.

– En upptäckt vi har gjort är att många proteiner lyckas tränga förbi cellkärnans porer trots att de inte ska vara i cellkärnan, vilket rubbar viktiga funktioner i cellen. En annan upptäckt är att det finns ett fungerande kontrollsystem i cellkärnans inre membran som säkerställer en korrekt sammansättning av proteiner i cellkärnan, säger professor Per O. Ljungdahl vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet.

Per O. Ljungdahl och hans forskarkollegor upptäckte proteinerna som är centrala för kvalitetskontrollen för drygt tio år sedan. Nu har Per O. Ljungdahl tillsammans med ett internationellt forskarteam från Frankrike, Tyskland och Kanada lyckats förstå hur nedbrytningen av proteiner som hamnat fel i cellkärnan går till.

– Dessa oväntade resultat ökar kunskapen om hur celler fungerar och öppnar förhoppningsvis upp för mer forskning på området, säger Per O. Ljungdahl.

Cellkärnan är omringad av två skilda membran som separerar cytoplasman från cellkärnan. Kärnporkomplex styr passagen mellan dessa två membraner. Det inre kärnmembranet fungerar som bärare av proteiner som krävs för olika funktioner i cellkärnan, exempelvis arvsmassans packning och avläsning. De flesta av proteiner som är ankrade i kärnmembranet har ingen känd funktion men omkring 30 olika sjukdomar har länkats till gener som kodar för proteiner som är ankrade i cellkärnmembranet.

– Just nu är det oklart om liknande kvalitetssystem finns i andra organismer, det vill säga utanför jäst som har studerats i denna studie. Men jag hoppas att andra forskare kommer att titta vidare på det här inom exempelvis växter och däggdjur. Baserat på de livsviktiga processerna i cellkärnan är det högst sannolikt att kvalitetskontroll är viktig i alla celler med cellkärnor. Nya genombrott som kan ha stor betydelse kan förväntas, säger Per O. Ljungdahl.

Artikeln “Protein quality control at the inner nuclear membrane” har idag publicerats i Nature.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera