Tema

Att lösa forskningsproblem inom IT

KK-stiftelsens styrelse har på årets sista styrelsemöte beviljat forskningsmedel på 120,7 miljoner kronor för fyra distribuerade forskningsmiljöer inom IT-området.

– Projekten förväntas att i högsta grad bidra till den akademiska utvecklingen och fokuserar på avgörande frågor för svensk industri, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

De fyra forskningsmiljöerna som ingår i stiftelsens så kallade SIDUS-program. Avsikten är att internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ska få möjlighet att forska tillsammans.

– Dessa elitsamarbeten gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå. Det innebär en kraftsamling för framtiden, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Följande projekt har beviljats medel (belopp inklusive OH):
Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle, 29,5 miljoner kronor
SICS Swedish ICT AB, tillsammans med Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde

Att utvinna information från data har fått allt större betydelse för att behålla försprånget hos svensk industri. Särskilt tydligt är det i de dataintensiva sektorer där Sverige har mycket av sin viktigaste industri; Telekom, media, process och transport.

Interaktion med autonoma system, 31 miljoner kronor
Högskolan i Skövde, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Örebro universitet och Viktoria Swedish ICT AB

I dagens samhälle finns redan många typer av så kallade autonoma system, till exempel självgående gräsklippare, robotar som hjälper till i hemmet eller arbetar i industrin, och bilar som kan parkera på egen hand. Men hur går det egentligen till när autonoma system ska tolka oss människor och vi ska tolka deras beteende?

E-care @ home: effektiv vård och omsorg via semantisk interoperabilitet, 29,9 miljoner
Örebro universitet, tillsammans med SICS East Swedish ICT AB, SICS Swedish ICT AB och Mälardalens högskola

Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik som denna distribuerade forskarmiljö ska överbrygga.

ORION – Beslutsstöd för komponentbaserad mjukvaruutveckling för inbäddade system, 30,3 miljoner kronor
Blekinge tekniska högskola, samt Mälardalens högskola och SICS Swedish ICT AB

Fler och fler system är idag mjukvaruintensiva och företagen får det allt svårare att leverera lösningar med hög kvalitet och som uppfyller kundernas krav på kostnad och leveranstid. De metoder som idag används i mjukvaruutveckling är otillräckliga på det sätt att de inte ser till helheten.

– Detta är exceptionellt spännande och viktiga satsningar som syftar till att lösa avgörande problem både inom vetenskapen och samhället, säger Madelene Sandström. Därmed har KK-stiftelsen satsat över 180 miljoner kronor på drygt ett år på IT-forskning, vilket gör oss till en av de största finansiärerna.

Läs mer hos KK-stiftelsen

Att lösa forskningsproblem inom IT

 lästid ~ 2 min