Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2014

Stresshantering kan minska skador hos elitidrottare

En avhandling visar att psykologisk träning har potential att förhindra skador hos innebandyspelare på elitnivå. Bland de 401 spelare som följts under forskningsstudien minskade skadorna genom stresshantering. Avhandlingen fastställer även innebandyskador ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Ulrika Tranæus, forskare i idrottsmedicin vid Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet, har i sin avhandling studerat om gruppbaserad psykologisk intervention kan förebygga skador inom innebandy på elitnivå. Den psykologiska interventionen innehöll bland annat stresshantering för att bedöma om stress ökar risken för skador. 

I studien har forskarna följt 23 innebandylag på elitnivå med sammanlagt 401 manliga och kvinnliga spelare under två säsonger. Utöver detta har Ulrika Tranæus utvärderat kostnaden för gruppens skador vilket har resulterat i en hälsoekonomisk analys av svenska innebandyspelare på elitnivå.

Antalet skador minskade bland idrottarna
Resultaten visar att det finns ett antal psykologiska riskfaktorer till överbelastningsskador: tidigare stress, personliga, psykosociala och psykofysiologiska faktorer samt ineffektiva strategier att hantera ett problem eller en svårighet.

– Kunskapen om vilka psykologiska faktorer som ökar risken för skada och hur dessa kan förebyggas, genom till exempel stresshantering borde inkluderas i tränarutbildningar samt i elitidrottare träning, säger Ulrika Tranæus.

– I studien jämförde vi en testgrupp som fick mental träning med en kontrollgrupp som tränade som vanligt – utan den psykologiska interventionen. Tyvärr är resultaten inte statistiskt signifikanta och vi kan inte påvisa att testgruppen drabbades av färre skador tack vare den mentala träningen. Troligtvis hade vi fått andra resultat om vi hade ändrat projektets frågeställning exempelvis genom att jämföra de olika säsongerna som studerades. Men eftersom syftet med vår forskning är att föreslå sätt att förebygga skador genom mental träning, så är resultaten ändå mycket positiva. Detta eftersom det totala antalet skador minskade, säger Ulrika Tranæus.

Idrotten kan spara pengar genom psykologisk träning
Doktorsavhandlingen visar även att ett förebyggande arbete kan vara hälsoekonomiskt positivt. Ulrika Tranæus har kartlagt vad innebandyskador på elitnivå kostar. Under studiens andra säsong uppkom 188 skador bland de 401 spelarna och varje skada kostade i genomsnitt 1 097 euro.

– Detta visar att mental träning även kan motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Ulrika Tranæus.

FAKTA
Doktorsavhandlingens titel är Psychological Injury Prevention and Cost Analysis in Elite Floorball. Forskningen har bedrivits både på Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad och på Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Disputationen ägde rum den 5 december på Sophiahemmet, Stockholm.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera