Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2014

Kreativt projekt förändrar stadsrummet

Nu går startskottet för det europeiska forsknings- och innovationsprojektet ”The People’s Smart Sculpture” där Högskolan Kristianstad, som enda svenska lärosäte, ingår med projektet ”Journey of Abadyl”. Tanken är att man genom konst, kultur och datavetenskap ska förändra det gängse stadsrummet.

I ”The People’s Smart Sculpture”samarbetar tolv olika aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur från åtta europeiska länder över nationsgränserna. Högskolan Kristianstad, genom Martin Wetterstrand och Michael Johansson, leder delprojektet ”Journey of Abadyl” och samarbetar med den digitala konstgruppen PRAMnet och den levande konstscenen Warehouse9 i Köpenhamn. Genom konst, kultur och smart teknik ska de förändra det offentliga stadsrummet.

– Efter många möten, mycket pappersarbete och hårt jobb för att få alla bitar på plats var det verkligen en stor glädje att bli godkänd av och få bli del av detta spännande projekt, säger Michael Johansson, konstnärlig lektor i digitala medier vid Högskolan Kristianstad.

Projektet har en budget på två miljoner euro och finansieras av Europeiska kommissionen inom programmet Kreativa Europa under 3,5 år.

Michael Johansson är utbildad vid Konstakademin i Köpenhamn ochhar arbetat med konst och design inom det digitala medier-området sedan 1980-talet. Under flera år har han haft en projektidé som gått under namnet ”The city of Abadyl”, men inte lyckats få alla bitar att falla på plats förrän nu.

– Denna utlysning passade oss bättre och vi var lite varmare i kläderna inför denna ansökan. Vi ska nu ta in folk från datavetenskapen, designers och utlysa olika projektanställningar fram till 2018. Vi ska också ha samarbete med Konsthallen i Kristianstad. Det vi gör ska inte bara vara på en akademisk nivå, utan vi ska ordna olika workshops och publika demos av det vi håller på med.
Redan under våren ska ett seminarium hållas i Kristianstad där högskolan och dess samarbetspartners presenterar sitt projekt.

– Det är en interaktion mellan teater, performance och publik medverkan i en designad miljö – och det sistnämnda är då mitt ansvar, säger Michael.

Under våren 2017 är det tänkt att projektgruppen ska ha olika föreställningar på flera olika platser i Warehouse9, som ligger i Köpenhamns köttdistrikt.

– Världen är långt ifrån färdig och den kan se ut på så många andra sätt än det vi tänker och föreställer oss, menar Michael.

I Abadyl är den övergripande idén att i grupp utforska en komplex, fiktiv digital värld, en miljö som inbjuder till deltagande i olika former.

– Jag hoppas att detta projekt bara är början och att vi ska få röra oss mer inom detta område. Detta sätt att arbeta är helt nytt för oss i Kristianstad, säger en förväntansfull Michael Johansson.

FAKTA
Det är University of Applied Sciences Bremen som leder ”The People’s Smart Sculpture” där övriga parter är: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, GAUSS institutet, Institutet och Museum Bitola, Högskolan Kristianstad, Warehouse9, Museum of Broken Relationships, Oslo Barnemuseum, Universitetet i Oslo, University of Applied Sciences Düsseldorf och Gdańsk City Gallery.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera