Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2014

Bromerade flamskyddsmedel vanligast hos småbarnen

Små barn utsätts för mer bromerade flamskyddsmedel (BFR) i hemmet än sina mammor, visar en avhandling från Stockholms universitet. Halterna är dock så pass låga att de inte anses farliga.

BFR som t.ex polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekaner (HBCD) används i olika konsumentvaror såsom möbler och diverse plastmaterial för att öka brandsäkerheten. Människor exponeras för dessa kemikalier främst via mat och damm.

För att studera exponeringen för BFR analyserades blodprover från ett antal kvinnor och deras 11-15 månader gamla barn, damm från deltagarnas hem, ett antal representativa matprover samt bröstmjölksprover. Hur mycket dessa fick i sig från mat respektive damm uppskattades och jämfördes med de koncentrationer som fanns i blodet.

Trots allt låga halter
– BFR-halterna i barnens blod var högre än i mammorna. Halterna är dock bland de lägsta vi känner till och är inte i närheten av de nivåer som anses farliga. Dammet verkar spela en stor roll för den exponering vi utsätts för, speciellt gäller detta för små barn men även intaget av bröstmjölk verkar bidra till barnens högre halter i blodet. För mammorna är maten viktigare än dammet som exponeringsväg för BFR, säger Leena Sahlström vid Institutionen av tillämpad miljövetenskap om sina resultat.

Blod är en vanlig provtyp att analysera när man vill beräkna hur mycket av ett ämne finns i en människa.

– Det är dock inte lätt att få blodprover från småbarn och därför ville vi undersöka om det var möjligt att analysera BFR i deras avföring istället och sedan översätta detta till koncentrationerna i blod. Vi kunde påvisa ett bra samband mellan halterna av några BFR i blod och avföring, vilket antyder att detta skulle kunna vara en framkomlig väg när man vill studera dessa ämnen i småbarn, säger Leena Sahlström.

Trots att flera BFR förbjöds för ett tiotal år sedan så finns de fortfarande kvar i gamla flamskyddade produkter i vår omgivning och även i utomhusmiljön. Dessutom har andra bromerade kemikalier, s.k. ”nya BFR”, introducerats på marknaden för att ersätta de som förbjudits.

– Vi kunde påvisa en del nya BFR i hushållsdamm samt i vissa matprover (fisk), men även i blodet från några av deltagarna. Därför är det viktigt att hålla ögonen på dessa ersättningskemikalier i framtiden, säger Leena Sahlström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera