Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

I en avhandling visar Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.

I skolverkets rapporter framkommer att 15 till 20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasie­programmen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen i grundskolan för att underlätta tidig identifiering och riktade stödinsatser.

– Läsförmåga och hörförståelse är några av de faktorer som i tidigare studier visat sig vara av betydelse för skolresultat. I den här studien undersöktes hur lässvårigheter i tidiga skolår relaterar till hörförståelse, samt hur lässvårigheter och hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3, säger Maria Levlin, Umeå universitet.

I studien framkommer att elever med svag läsförståelse i åk 2 ofta hade svårigheter även med hörförståelse (dvs. lyssna och förstå ord, meningar och berättelser). Elever med enbart avkodnings- och/eller stavningssvårigheter i åk 2 hade däremot en god hörförståelse. Hörförståelsen visade betydande samband med resultaten i svenska men även med resultaten i matematik i nationella proven i åk 3.

En viktig följd blir att inkludera även hörförståelse i arbetet med elever som har läsförståelsesvårigheter. Studiens resultat indikerar att det inte räcker med en god avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse.En hög andel av eleverna som inte fick godkänt i delproven i svenska respektive matematik i åk 3 var identifier­ade i en screening av läs­förmågan i åk 2.

– Det var framförallt eleverna med läsförståelsesvårigheter som riskerade att inte klara nationella proven, medan eleverna med enbart avkodnings- eller stavningssvårigheter klarade nationella proven betydligt bättre.

– Det här visar att det är möjligt att använda tidiga screeningar av läsförmåga för att identifiera vilka elever som riskerar att inte klara nationella proven.

FAKTA
Disputationen äger rum fredag 12 december kl. 13.00-15.00, Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet. Opponent är Jakob Åsberg, universitetslektor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Avhandlingen Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår finns publicerad digitalt.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera