Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Naturen utmanar barns fantasi och lärande

Naturen är öppen och dynamisk. I en avhandling vid Göteborgs universitet undersöks vad och hur barnen erfar och lär ute i naturen.

– Naturlandskapet är en miljö som ger unika möjligheter. Det stimulerar barns fantasi och ger utrymme för både undran och eget utforskande, säger avhandlingens författare Kari-Anne Jørgensen.

I sin studie har hon följt två så kallade naturgrupper i norska förskolor. Barnen är i åldrarna ett till sex år och har följts under en tiomånadersperiod i form av deltagande observation, informella samtal och fotografering.

Genom att fokusera på förskolebarnens egna erfarenheter i mötet med landskap och platser har Kari-Anne Jørgensen identifierat fyra olika aspekter av förskolebarnens lärande i naturen.

Det handlar om landskapet och platsen kopplat till lek och många olika former av sinnesintryck; miljömedvetenhet och miljöuppmärksamhet; erfarenhet av landskap och platser i naturen och lärande som en process; gruppbildning och barns självorganisering som en demokratisk praktik i den fria leken.

– Det som på ytan kan framstå som stökigt är bland annat ett komplicerat socialt samspel om man studerar vad barnen faktiskt gör, säger Kari-Anne Jørgensen.

I leken existerar fiktion och fakta sida om sida. Det är ur gemensamma lekteman eller aktiviteter som grupper uppstår och vidareutvecklas, och ofta över längre tid.

– Barnen upplever omgivningen genom kroppen. De direkta och existentiella upplevelserna av naturen innebär unika didaktiska möjligheter. Det stärker en miljöuppmärksamhet hos barnen, säger Kari-Anne Jørgensen som däremot ifrågasätter begreppet ”miljömedvetenhet” som i dessa pedagogiska sammanhang ofta används, eftersom det bygger på en determenistisk modell att barn som tas ut i naturen stegvis skulle utvecklas till miljömedvetna samhällsaktörer.

Läs avhandlingen

FAKTA
Kari-Anne Jørgensen lägger fram sin avhandling "What is going on out there? – What does it mean for children’s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places?" vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession fredagen den 12 december 2014 kl. 13.00, Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera