Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2014

Enkel provtagning kan vägleda vid behandling av vinterkräksjuka

Den mycket smittsamma vinterkräksjukan ställer till stora problem för vårdenheter och äldreboenden. En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att ett enkelt prov kan underlätta prioriteringen av de svårast sjuka, vilket både kan begränsa smittspridningen och minska antalet isoleringsvårdade.

Varje år drabbas omkring en halv miljon svenskar av vinterkräksjuka. Sjukdomen orsakas av ett virus kallat norovirus, som är mycket smittsamt vilket gör att epidemier ofta uppstår på sjukhus och äldreboenden.

Doktoranden Lars Gustavsson kan i sin avhandling visa att dödligheten bland äldre patienter som insjuknat med vinterkräksjuka och behöver läggas in på sjukhus är hög.

Inom 30 dagar hade nästan var femte patient över 80 år avlidit. Samtliga hade andra allvarliga sjukdomar samtidigt.

För att akutsjukhus bättre ska kunna ta hand om personer med symtom på vinterkräksjuka utan att smittan sprids till andra patienter har Lars Gustavsson och hans forskarkollegor undersökt om ett vanligt rutinblodprov, som annars används vid bedömning av svårt sjuka patienter, kan vara till hjälp vid bedömningen även vid vinterkräksjuka.

– Om testet visar att mjölksyrenivån är förhöjd finns det en risk att infektionen får ett allvarligt förlopp. I dessa fall bör patienten undersökas noggrant och omhändertas på en avdelning med möjlighet till isoleringsvård, säger Lars Gustavsson.

Avhandlingen visar också att den provtagning som görs för att diagnostisera smittsam magsjuka kan förenklas. Istället för att patienten måste lämna ett avföringsprov kan man ta ett pinnprov från ändtarmen, som sedan direkt skickas för analys.

– Dessa förenklingar gör det enklare att ställa rätt diagnos och avgöra var patienten skall vårdas, så att vi kan ta hand om patienter med kräksjuka på ett säkert sätt och undvika att patienter som kräks av någon annan anledning måste hållas isolerade i onödan. Då kan sjukhusens resurser användas mer effektivt, säger Lars Gustavsson.

En delstudie i avhandlingen har också närmare granskat hur immunförsvaret bekämpar infektioner med norovirus – kunskap som kan ha betydelse vid utvecklingen av ett framtida vaccin mot norovirus och vinterkräksjuka.

Avhandlingen On morbidity and mortality in norovirus infection försvaras vid en disputation den 11 december.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera