Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2014

IT-system i vården rör upp känslor

Makt, yrkesstolthet och möten inverkar på införandet av IT-system i svensk hälso- och sjukvård. Sjukvården vill uppfattas som tillgänglig och säker med stöd av modern teknik men införandet av nya IT-system rör om i djupt rotade värderingar visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

I den nationella IT-strategin för hälsosektorn (Nationell e-Hälsa) som presenterades 2006 uppmanas svensk hälso- och sjukvård att använda IT-system för att erbjuda en tillgänglig och säker vård. Det skulle ha varit infört redan 2012, men är försenat. Ofta förklaras förseningen med att tekniken inte är användarvänlig och att systemen inte kan använda samma data och information. De nya systemen sägs skapa merarbete istället för att effektivisera arbetet.

Lina Nilsson har i sin avhandling Social challenges when implementing Information systems in a Swedish healthcare organization studerat hur sociala utmaningar såsom makt, yrkesstolthet och möten bidrar till att stora, tröga organisationer såsom hälso- och sjukvårdsorganisationer inte hinner med i den snabba samhällsutvecklingen. Hon konstaterar att IT-systemen förändrar den hierarki som personalen känner sig trygg i.

En vanlig kommentar bland sjukvårdspersonal är att de inte har tid att lära sig att använda IT-systemen. Det är också vanligt att personalen tror att allt löser sig när nyexaminerade, teknikvana hälso- och sjukvårdsmedarbetare (exempelvis sjuksköterskor) kommer ut i arbete.

– Det är att förenkla situationen. Att säga att man inte har tid att lära sig använda IT-systemen kan stå för känslor av okunskap, rädsla eller brist på engagemang från organisationen, menar Lina Nilsson. När IT-system ska införas måste hänsyn tas till det sociala spelet mellan människor som styr hur, var och vad som ska uppfattas som ett verktyg som kan ge tillgänglig och säker vård.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera