Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2014

Forskning för att förebygga hedersrelaterat våld

Sofia Strid, Örebro universitet, ingår i ett europeiskt projekt som har fått 6 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka hur hedersrelaterat våld kan förhindras.

– Vi definierar hedersrelaterat våld brett. Vi kommer undersöka allt våld som sker i hederns namn – kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, fullmaktsäktenskap och sexuella relationer baserade på tvång eller våld, säger Sofia Strid.

I projektet ingår forskare, praktiker och organisationer i Sverige, Grekland, Storbritannien och Portugal. Fokus är på hur samhället kan bli bättre på att förebygga hedersrelaterat våld och på vad som behövs i form av resurser och institutioner.

Utreda könsstympning
– Hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor är högst politiskt aktuellt. Regeringens särskilda utredare av våld mot kvinnor är expert på just hedersrelaterat våld. Regeringen har nyligen gett socialstyrelsen i uppdrag att utreda könsstympning.

Men så sent som i maj beslutade Justitieutskottet att ställa sig bakom regeringens förslag om att behålla möjligheten att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige.

– Konsekvensen av det blir bland annat en lagstiftning där en del barns rättigheter kränks på religiösa, kulturella eller traditionella grunder, säger Sofia Strid.

Ambitiöst mål
– Projektets mål är ambitiöst. På lång sikt vill vi, genom kunskapsskapande processer och feministiska innovativa verktyg och praktiker, bidra till en reducering av det hedersrelaterade våldet och våld mot kvinnor. Detta kräver samverkan och samarbete mellan teori, praktik och vilja. I projektet samarbetar forskare, praktiker och civilsamhälleliga organisationer.

FAKTA
Projektet leds av Uppsala universitet och är ett samarbete mellan Örebro universitet, Länsstyrelsen i Örebro län, Angelou Center i Storbritannien, Dimitra Institute of Training and Development i Grekland och Kerigma Institute for Innovation and Social Development i Portugal.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera