Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2014

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.

Genom att utlysa forskartjänster i företag och organisationer vill RJ förbättra förståelsen för vad forskarna kan tillföra näringslivet men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer kan tillföra dem.

– Inom teknik, medicin och naturvetenskap finns ett etablerat samarbete sedan länge och alla förstår den ömsesidiga nyttan man har av varandra. Men när det gäller humaniora och samhällsvetenskap finns inte samma förståelse, något som vi vill ändra på, säger Maria Wikse, som ansvarar för Flexit-satsningen på RJ.

Dagens utlysning är den sjätte i raden inom Flexit-programmet
– Det är en blandning av olika branscher som vill få hjälp med olika frågor. Exempelvis står många ideella organisationer inför problemet med fortsatt stort intresse för uppdragen men att allt färre medlemmar är intresserade av förtroendeuppdrag.

Andra frågor är till exempel vilken typ av pedagogiska metoder som kan höja lärande och motivation i en digital miljö eller hur olika finansieringsstrategier påverkar en ideell organisation.

Flexit-är öppet för alla forskare och pågår under tre år. Forskaren är anställd två år på företaget/organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Sista ansökningsdag till Flexit-anställningar 2015: 11 februari 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera